Wijersfonds injecteert € 25.000 in De Wijers

Wijersfonds injecteert € 25.000 in De Wijers

22/09/2022

Het in maart 2022 opgerichte Wijersfonds wil kleinschalige, lokaal gedragen projecten die de streek duurzaam ontwikkelen een financiële duw in de rug geven. Daartoe werd een projectoproep gelanceerd naar verenigingen, buurtbewoners, ondernemingen… 6 projecten werden ingediend, waarvan er 3 door de jury weerhouden werden voor het ontvangen van steun uit het Wijersfonds.

De Wijers is een streek waarin natuur sterk verbonden is met de mens. Het landschap van De Wijers, gesitueerd in het dichtbevolkte midden-Limburg, ligt vaak letterlijk verscholen in de achtertuinen van de inwoners. Met het Wijersfonds wil het Regionaal Landschap Lage Kempen dat het fonds zal coördineren, de inwoners in verbinding brengen met de natuur dicht bij huis. Meer nog, het wil hen de kans geven om zélf mee te werken aan een duurzame ontwikkeling van de streek.

Inwoners, verenigingen of ondernemers konden via een projectoproep tot eind augustus ideeën indienen om bij te dragen aan de doelstellingen van De Wijers. Zes projecten werden ingediend en beoordeeld door een expertenjury, bestaande uit o.a. Baron de Villenfagne de Vogelsanck en HBVL-journalist Miranda Gijsen.

De jury selecteerde drie Wijers-projecten, goed voor een totaalbedrag van € 24.963 dat rechtstreeks in De Wijers geïnvesteerd wordt. Dit geld kan het Wijersfonds ter beschikking stellen dankzij het PlattelandPlus-project ‘Landschapsfondsen’, met steun van de Vlaamse Overheid en de Provincie Limburg. Op termijn is het de bedoeling dat het Wijersfonds gespijsd wordt door giften en sponsorships.

Geselecteerde projecten

  1. Natuurbeleving en inclusie: hand in hand voor de zorg van ’t Weyerke in Heusden-Zolder: met dit project wil ’t Weyerke kinderen en volwassenen met een (niet-)aangeboren beperking meer kansen bieden om de natuur ten volle te beleven. Ze willen de natuur meer binnen het dienstencentrum trekken en zorgen voor een grotere biodiversiteit op het domein, dat daarmee ook aansluit op het Domherenbos en Zolder-centrum. Inge Degeyter van ’t Weyerke: “Het domein is dan ook permanent publiek toegankelijk voor wandelaars en mensen uit de buurt. Concreet worden er meer bomen geplaatst op het domein, wordt het grasplein ingezaaid met bloemenmengsel, komt er een bloemenplukweide, Wijers-zitbanken en bieden nestkastjes, dierenhuisjes en vogelbadjes meer contact met de natuur. We zijn in ieder geval verheugd dat ons project geselecteerd werd, omdat we op die manier natuur en educatie kunnen integreren in onze werking. Een win-win voor alle partijen.
  1. Buurtpark Vredesbos van Kerngroep Vredesbos in Houthalen-Oost: deze buurtwerking wil een nieuw park aanleggen in de omgeving Merelstraat en Weg naar Zwartberg, met een vredesbos, waar de buurt kan samenkomen en waar er aandacht is voor alle slachtoffers van zinloos geweld. Het Wijersfonds steunt bij de aanleg van het Tiny forest en aankoop van plantgoed, dat past binnen het breder plan voor het park – uitgewerkt door participatiemomenten met de omwonenden, school...
  1. Birdwatch Bovy van Vogelringgroep Bokrijk op Domein Bovy: Om de bezoekers van Domein Bovy en De Wijers de kans te geven mee te gluren in de nestkastjes van verschillende vogelsoorten worden 4 nestkastcamera’s geïnstalleerd. 2 mezenkastjes, een kerkuilenkast en een vlotcamera voor watervogels bieden de kijkers een inzicht op het broedproces van deze vogels via livestream, live te volgen op de website van dewijers.be en via smartphone ter plaatse.

Gedeputeerde voor landbouw en platteland Inge Moors: “De ingediende projecten geven alvast aan dat heel wat bewoners en organisaties mee ambassadeur van De Wijers willen worden. Het is fijn om te zien dat enthousiaste trekkers de landschapskwaliteit mee verhogen en projecten uitdenken die de streek en haar bewoners ten goede komen.

Dag van De Wijers

Gedeputeerde voor milieu en natuur Bert Lambrechts: Tijdens de Dag van De Wijers wordt het Wijersfonds uiteraard extra in de kijker gezet en kunnen mensen een gift doen aan de projecten en toekomstige projecten. De Dag van De Wijers vindt plaats op zondag 25 september 2022 op verschillende locaties in het gebied. Tijdens deze dag kunnen bezoekers De Wijers in al haar facetten beleven: op, in en naast het water. De Dag start met brunches op verschillende locaties in het groen, maar biedt een gevarieerd programma van watersporten, avontuurlijke uitdagingen of bijzondere wandelingen. Het volledige programma vindt u op www.dagvandewijers.be

Ook in de toekomst wil het Wijersfonds nieuwe projecten gaan ondersteunen. Giften zijn daarbij van groot belang. Doneren kan via www.Wijersfonds.be of op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met mededeling: +++ 623/3704/60085 +++