WBP Bolderberg

Bin_Sticker_600

 

Whatsapp buurtpreventie is een burgerinitiatief ondersteund door zowel lokale politie als gemeentebestuur. Doel is verdachte situaties te delen met de politie en met andere burgers en zo samen te werken aan een veiliger Heusden-Zolder.

Deelnemers van de groepen maken gebruik van de SAAR-methode, m.a.w. Wie een verdachte omstandigheid signaleert, alarmeert deze door 101 te bellen. Daarnaast worden andere burgers attent gemaakt op een verdachte situatie. Zij kunnen op hun beurt aanvullende informatie over de verdachte situatie verstrekken. Alle relevante informatie wordt uiteindelijk aan de politie bezorgd.

 • Bel eerst de 101 en meld je waarneming.
 • Plaats nadien je waarneming in de betrokken Whatsapp groep.
 • Reageer niet op waarnemingen als je geen extra waarneming/informatie hebt die nuttig is.

Hoe kan je deelnemen aan Whatsapp buurtpreventie?

Je bezorgt via mail je contactgegevens (naam, gsm-nummer en adres) aan de beheerder van de gewenste Whatsapp-groep. De beheerder zal op zijn/haar beurt de aanvrager toevoegen.

Als deelnemer verklaar je je akkoord met de gedragsregels. Als je de gedragsregels niet naleeft, kan je uit de groep worden gezet.

Gedragsregels whatsapp buurtpreventie

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
 • Je moet in het bezit zijn van een smartphone
 • Deelnemers zijn woonachtig in de deelgemeente waar de groep opgericht wordt
 • Whatsapp is geen vervangmiddel voor het nummer 101
 • Whatsapp buurtpreventie wordt gebruikt volgens de SAAR methode
 • Signaleer – Alarmeer (101) – App – Registreer
 • Hou de melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie en geef altijd aan dat 101 is gebeld om een regen aan meldingen te vermijden
 • Meld zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement (geslacht, huidskleur, lengte, gezicht, kleding & voertuig)
 • Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en/of voertuig, mag alleen met de bedoeling een signalement te verstrekken
 • Let op je taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, ….
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Laat het speurwerk over aan de politie
 • Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor bedoeld is.
 • Wie aangesloten is bij een WBP groep van Heusden-Zolder kan  zich lid maken op de facebookgroep "Buurtpreventie regio Heusden-Zolder"
 • Informatie die je verkrijgt via de Whatsapp groep mag je niet openbaar maken
 • Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst geldt het beroepsgeheim
 • Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht je te verwijderen uit de groep
 • De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep
 • De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep
 • De beheerders van deze Whatsapp groep, de politie of het gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.