Historiek van Bolderberg

Bolderberg is een deelgemeente van Heusden-Zolder dat zijn naam ontleent aan de Bolderberg, een getuigenheuvel die 60 m boven de zeespiegel uitsteekt en dezelfde naam heeft. De oudste oorkonden van Bolderberg, toen "Barreberg" genoemd, dateren uit 1154. Voor 1500 moesten de inwoners naar Hasselt om de zondagsmis bij te wonen.
In de 16de eeuw stond er reeds een kapel en de patroonheilige was Sint-Job. In de kapel deden de Minderbroeders van Hasselt geregeld dienst. De kapel werd herbouwd in 1776.
In 1840 werd Bolderberg een zelfstandige parochie. De eerste pastoor was E.H. Bellefontaine, die benoemd werd op 27 juli 1840. In 1873 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe Romaanse kerk. Op 5 december 1876 werd de kerk plechtig ingehuldigd voor openbare diensten, door de Deken van Beringen.

Domein Bovy, In 1154 schonk graaf Lodewijk I van Loon het gebied aan de Norbertijnen van de abdij van Averbode. In manuscripten uit die tijd werd het domein ook Bolderberg winning en Laethof genoemd. Hier werd een carréboerderij gebouwd in de Haspengouwse stijl. Tijdens de Franse Revolutie kwam de winning in handen van particuliere families. Aanvankelijk werd Paul Hermans de eigenaar, en later kwam het aan de familie Jacobs. Johanna Jacobs trouwde in 1849 met Joseph Bovy, die in 1872 gouverneur van Limburg werd en in 1879 overleed. Aldus verkreeg het domein de naam: Goed van Bovy, ofwel het kasteeltje. Tegenwoordig noemt het Domein Bovy. In 1972 verwierf de gemeente Zolder het domein en van 1975-1984 werd het opgeknapt en geschikt gemaakt voor recreatie. Het werd vergroot van de oorspronkelijke 27 ha tot 34 ha, en in 2004 gaf de gemeente Heusden-Zolder het in erfpacht aan een private onderneming. In oktober 2016 werd de erfpacht beëindigd en kwam het beheer terug volledig in handen van het gemeentebestuur. Het domein kent bossen, grasvelden en vijvers, terwijl er aan de ingang een horecagelegenheid is. Voor de kinderen is er een speeltuin en een wandelroute. Het vlonderpad over de moerasvijver leidt naar de visvijver en biedt een prachtig uitzicht op de historische gebouwen. Rondom de moerasvijver bevindt zich een afwisselend natuurgebied. Domein Bovy is gelegen in De Wijers, een uniek gebied in Vlaanderen met meer dan 1000 vijvers, samen goed voor zo'n 700 hectares water en riet. Dat zijn 1.400 voetbalvelden! Het is een thuis voor heel wat zeldzame dier- en plantensoorten.

De kluis uit 1673 op de Bolderberg is gebouwd door de pelgrim Lambert Hoelen uit Diepenbeek. Hij bezocht tijdens een tocht tussen 1670 en 1672 het Italiaanse stadje Loreto vlak bij Ancona en meer bepaald de basiliek. De Basiliek van het Heilig Huis gebouwd rondom een huis dat volgens de overlevering het geboortehuis van de maagd Maria was. Het zou door een serie wonderen in de late 13e eeuw van Nazareth naar Loreto zijn overgebracht. De man vroeg bij zijn thuiskomst toelating aan Ferdinand, graaf von Inhausen und Kniphausen, baron van het Vrije Land van Vogelsanck en heer van Zolder om op het hoogste punt van de omgeving een kluis en kapel te bouwen volgens dieselve forme ende grootheyt als het voorscreven huysken in Loreto. Hij kreeg de toelating op 16 januari 1673 en werd de eerste kluizenaar van Bolderberg. De kluis kreeg meer glans door de oprichting van het Broederschap van O.L.Vrouw van Loreto op de Bolderberg via een pauselijk decreet op 15 mei 1679 en werd een bekend bedevaartsoord. Tot 1880 woonden er twaalf kluizenaars. Het gebouw had te lijden van de Franse revolutionairen en vandalisme. Baron de Villenfagne de Vogelsanck, de eigenaar van het gebouw besloot einde jaren tachtig van de vorige eeuw de kluis te restaureren. De kluis werd beschermd als monument in 1996. In 2004 startten de restauratiewerken die eindigden in 2006. Sindsdien is de kluis terug bewoond en kan de kapel bezocht worden.

2 sterrenplekje Kun je je voorstellen dat je hier aan de zee staat? Miljoenen jaren geleden was dit nochtans zo! De Bolderberg een 'getuigenheuvel', was toen een zandbank die achter bleef nadat de zee zich terugtrok. De top van de Bolderberg behoort met zijn 60m tot de hoogste toppen van Limburg. De Bolderberg ligt in het gebied de Wijers waar je meer dan 1.000 vijvers vindt! Die worden gevoed door de Echelbeek en Laambeek. Ze maken de streek tot een waardevol natuurgebied voor tal van vogelsoorten en andere dieren. Vanop het sterrenplekje kijk je uit over de vijvers en het kasteel van Terlaemen. Deze vijvers ontstonden rond de 13e eeuw door ontginning van ijzerzandsteen. Later werden ze door de abdij van Herkenrode en Averbode gebruikt als viskweekvijvers.Het landschap van de Bolderberg en Terlaemen werden in 1940 geklasseerd.