hoe functioneert onze dorpsraad?

De huidige dorpsraad heeft een eigentijdse werking gekregen waarbij overleg, informeren en positieve ingesteldheid voorop staan.

De volledige raad vergadert 3-maandelijks. Maart - juni - september  - december. Met een dagorde. Verslaggeving vindt je nadien hier op website.

Voorzitter Ludo Steemans, die ça 3 jaar geleden Marcel Gijbels opvolgde, secretaris Roger Philtjens (meer dan 40 jaar ervaring) zijn vooral de link met de inwoners en het lokaal bestuur, burgemeester, schepenen en ambtenaren. Uiteraard is ieder raadslid bereid om te luisteren, adviseren waar nodig.

Voorzitter en secretaris sturen op hoofdlijnen en regelen zaken terwijl de werkgroepen bepaalde items bekijken en/of bespreken/uitwerken, waarbij voorzitter en secretaris luisterend oor zijn.

Onze dorpsraad, samen met de 6 andere dorpsraden, koepelen onder het lokaal bestuur, adviseren en melden waarnodig dorpsgebonden items en adviseren bij belangrijke, ingrijpende beleidsbeslissingen.

Daarnaast heeft de verantwoordelijke schepen de dorpsraden gevraagd om actiever te zijn in algemeen belang. Deze raden ontvangen een jaarlijkse werkingstoelage.

Er zijn 3 werkgroepen met een werkgroeptrekker.

Werkgroep MOBILITEIT: trekker Gijs Dayers

Houden zich bezig met de problematiek van verkeer op de doorgangswegen, in de woonwijken, fietsers en voetgangers,  met speciale aandacht voor schoolverkeer. Beoordelen, adviseren en maken voorstellen van en naar het lokaal bestuur en luisterend oor inwoners.

Werkgroep WONEN & BOUWEN: trekker Peter Orens

Houden zich bezig met alles wat met wonen en bouwen te maken heeft, de ruimtelijke invulling van nieuwe projecten als appartementsblokken en commerciële gebouwen.

Werkgroep EVENEMENTEN: trekker Ludo Steemans

Bedenken, overleggen met andere verenigingen, voorbereiden en organisatie van evenementen voor het algemeen belang.

Een aparte denkcel, geleid door Carlo Ceulemans, waar vooral de jongere raadsleden deel van uitmaken komen geregeld samen om over de toekomst van Bolderberg van gedachten te wisselen op gebied van ECOLOGIE, ECONOMIE en SOCIOLOGIE. Met andere woorden: hoe kan en willen we Bolderberg over 10 - 20 - 30 jaar functioneert ?

En als dagelijks bestuur voor de dringende zaken zijn er voorzitter, secretaris, Gijs en Peter.