Vrije basisschool Bolderberg: herstart klassen na COVID-19

Vrije basisschool Bolderberg: herstart klassen na COVID-19

13/05/2020

We zullen maximaal starten op vrijdag 15 mei 2020 met het eerste, tweede en zesde leerjaar. Elke klas zal gesplitst worden in twee groepen :

1A : 2 groepen van 9 leerlingen, 1B : groep 1 : 10 leerlingen en groep 2 : 9 leerlingen, 2A : 2 groepen van 11 leerlingen, 2B : 1 groep van 11 leerlingen en groep 2 : 10 leerlingen, 6A : groep 1 van 12 leerlingen en groep 2 : 11 leerlingen. 6B : 2 groepen van 11 leerlingen.

We starten met echte klasgroepen op vrijdag, 15 mei 2020 met de kinderen van het eerste en zesde leerjaar. Zo kunnen we de kinderen van het eerste leerjaar op weg helpen en kunnen zij zo rustig wennen aan de situatie.  Pas op maandag, 18 mei willen we deze werkwijze herhalen met de kinderen van het tweede leerjaar. 

Inkom :

Kleuters

Komen binnen langs het kleine poortje. De kleuterjuf/-meester die instaat voor de opvang zal de kleuters ontvangen. De kleuters ontsmetten bij het binnenkomen hun handjes. En gaan dan naar hun klas. Momenteel gaan we ervanuit dat we 2 groepen hebben voor de opvang van de kleuters. Volgens de huidige inschrijvingen.

Lagere school :

De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen binnen langs de bruine deur. Aan de inkom moeten zij eerst hun handen ontsmetten. Daarna gaan ze naar het hun toegewezen klaslokaal. Alle buitendeuren zullen constant open staan. Telkens als de klasgroep naar buiten gaat, worden alle ramen open gezet.

De kinderen die naar de opvang komen via het pad naast de voetbal. we gebruiken muzisch lokaal voor noodopvang. Ook zij ontsmetten daar zij eerst hun handen en volgen dan de instructies op van de leerkracht naar het gepaste lokaal.

Toegewezen lokalen :

Klas 1A : groep 1 van het eerste leerjaar A.

Klas 1B : groep 1 van het eerste leerjaar B.

Klas 2A : groep 1 van het tweede leerjaar A.

Klas 2B : groep 1 van het tweede leerjaar B. (Zij gebruiken de brandtrap om naar binnen en buiten te gaan.  Zo moeten ze niemand kruisen in de gangen.)

Klas 4A : groep 2 van het eerste leerjaar A.

Klas 4B : groep 2 van het eerste leerjaar B.

Klas 3A : groep 2 van het tweede leerjaar A.

Klas 3B : groep 2 van het tweede leerjaar B.

Er wordt voor deze lokalen gekozen : eigen buitendeur, gelijkvloers.

Leerkrachten : juf Ilse voor 1A, Juf Ine voor 1B, Juf Ielke voor 1A (groep2), Juf Tamara voor 1B (groep2), Juf Kristel voor 2A, Juf Hilde voor 2B, Juf Els voor 2A (groep 2),  Meester Kristof voor 2B (groep 2).

De klasjuffen zullen roteren. Zo kunnen we de veiligheid toch garanderen, en het socio-emotionele zorgt voor een goede opvang en geruststelling voor de leerlingen alsook voor de ouders.

Elke klasgroep heeft een eigen symbool. (vb.: zon, dolfijn, …)  Zo herkennen zij hun lokaal, maar ook het te gebruiken toilet, de te gebruiken kraan.  De groep blijft zo optimaal in zijn bubbel.

Klas 6A : groep 1 en groep 2 : juf Annelies.  Elke avond wordt alles ontsmet. Klas 6B : groep 1 en groep 2 : juf Elien.  Elke avond wordt alles ontsmet.

De andere lokalen worden gebruikt voor de noodopvang. Liefst eerst gebruik maken van het muzisch lokaal : groot en een aparte speelruimte.

Elke klas krijgt aan de deur ontsmettingsgel en papieren doekjes. Elke klasleerkracht krijgt ontsmettingsmiddel en doeken voor de banken,… te ontsmetten.

Ook is er voor iedere leerkracht : mondmaskers, gezichtsbeschermende maskers.

Elke leerkracht doet het toezicht tijdens het spelmoment.  Er wordt toegezien dat er nooit meer dan vijf groepen op de speelplaats zijn in de voor hen voorziene ruimte.  (De speelterreinen zijn afgebakend door witte lijnen.)

Als er kinderen gekwetst raken op school, zal dit verzorgd worden door de leerkracht van het kind op dat moment.  De EHBO-hoek is in de gang aan het bureel.

Lees verder en bekijk foto 's klik op "lees verder"

Elke klasgroep eet samen met de begeleidende leerkracht.

Een zestal stagiaires kunnen ingeroepen worden om even een pauze te voorzien voor de leerkrachten. Vanaf maandag, 18 mei zijn deze stagiaires ter beschikking.  Zij komen telkens ganse dagen op school.  Hun taken : ontlasting van de leerkrachten door toezicht te doen op de speelplaats, bijstaan in de plusklassen

Indien de lesdag voorbij is, zorgt elke leerkracht dat zijn of haar groep met de nodige maatregelen zoals afstand terug bij de ouders gebracht worden.

Toiletten :

Er mogen maximum 2 leerlingen naar het toilet gaan.  Zij zullen hier de sociale afstand moeten bewaren.  Op elke toiletdeur hangen aan de binnenkant de richtlijnen voor het correct doorspoelen van het toilet.

Op de speelplaats zullen extra wastafels voorzien worden.  16 kranen voor de lagere school en 4 kranen voor de kleuters.

In de gang en buiten aan de toiletten en de wastafels zullen bollen op de vloer geplakt worden zodat de kinderen geholpen worden bij het afstand bewaren.

De leerkrachten zorgen voor de aan hen toegewezen groep dat de regels nageleefd worden.

Overal zullen richtlijnen ophangen voor het correct handenwassen.

Op het toilet zullen ook richtlijnen hangen voor het correct doorspoelen van het toilet.

De ouders mogen de school niet binnenkomen.  Zij zetten hun kinderen af op de parking zodat de kinderen de voor hen te volgen weg nemen om naar hun klaslokaal te gaan.

Er zal ’s morgens toezicht zijn aan de poort, om het binnenkomen in goede banen te leiden.

Als de kinderen ’s avonds afgehaald worden, zal dit ook gebeuren met de nodige afstand.

Hiervoor is extra materiaal voorzien.

Er zijn afspraken gemaakt met Inge en Bart over de nieuwe richtlijnen voor het poetsen.  Hiervan hebben zij een afdruk gekregen en ook de poetslijst hangt op in hun lokaal, zodat zij weten welke lokalen er die dag in gebruik geweest zijn.

Er zal elke avond bekeken worden of we onze plannen moeten herzien.  Een eventuele stijging van het aantal kinderen in de opvang kan hiervan een oorzaak zijn.

Praktische aanpassingen op school :

  1. Alle leerkrachten hebben 2 mondmaskers en 1 gezichtsbeschermer.
  2. Witte lijnen geschilderd op de speelplaats.
  3. Bijkomende wastafels geplaatst op de speelplaats.
  4. Alle pancartes zijn opgehangen, toilet, wastafel, info klassen.
  5. Andere klasgroepen.
  6. Handgels, ontsmettingsmiddel voor het poetsen van banken, doeken, klaslokalen, bord,…
  7. EHBO-hoek.
  8. Nadar met lint aan de voetbal.

info VB school Annette Palmers