Brug van Stokrooie: update 01-04-2019 De Vlaamse waterweg NV

Brug van Stokrooie: update 01-04-2019 De Vlaamse waterweg NV

30/05/2018

UPDATE 1 APRIL 2019

Momenteel werken we volop aan de nieuwe brug op het montageterrein naast de Albertkanaalstraat. Op zondag 28 april 2019 wordt deze nieuwe brug ingevaren naar zijn definitieve locatie. Voor we dit kunnen doen, moeten er nog een aantal voorbereidende werken plaatsvinden. Om deze werken uit te kunnen voeren, zal de Albertkanaalstraat  worden onderbroken tijdens week 22/04 – 28/04. Tijdens deze periode vinden alle werkzaamheden plaats die het mogelijk moeten maken om de volledige stalen brug te verplaatsen van het montageterrein naar een ponton op het Albertkanaal.
=> Tijdens deze werken hebben enkel fietsers nog doorgang. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding voorzien via de N729 en de N2.

Als je op "lees verder" klikt zie je: foto 1 de nieuwe aanrijweg naar de latere nieuwe brug zijde Bolderberg, foto 2 zoals de situatie er nu vandaag bijlegt, en foto 3 een fotomontage waarbij ik de autostradebrug in Viversel, is ongeveer dezelfde brug, heb gemonteerd in foto 2 om een 1ste idee te hebben hoe het straks zal zijn.

Als iemand met een planningsdata of iets een probleem heeft surf naar hun website en schrijf een opmerking onder contact. dit is de link https://www.vlaamsewaterweg.be/contact 

MIJLPALEN

De hoofdas Stokrooieweg is onderbroken van 17/06/2019 tot en met 15/07/2019 voor het dwarsend verkeer. DEZE AFSLUITING KOMT ER ZEKER WEL ifv. de aansluitingswerken nieuwe brug. De datums en planning zijn streef- en richtdatums en kunnen door omstandigheden altijd beïnvloed worden.

 • Sloop bestaande brug: 11 augustus 2019 (streefdatum)
 • Ingebruikname nieuwe brug: 15 juli 2019 (streefdatum)

Zoals we bij het passeren kunnen merken schieten de werken aan de nieuwe brug van Stokrooie goed op. De nieuwe toegangsweg naar Stokrooidorp heeft al zijn profiel en asfaltlaag en wacht op de aansluiting met de doorgangsweg. Ook zijn de ophogingswerken bruggehoofd al ver gevorderd, eveneens aan de andere zijde om later de nieuwe brug te laten tussenpassen.

Na contact met mevr Stienissen, communicatie "de vlaamse waterweg", wist deze mevrouw me te vertellen dat de werken aardig op schema zitten en voorlopig de lopende planning aangehouden wordt. Hierbij zijn het afsluiten van de doorgangsweg Bolderberg-stokrooie erg belangrijk.

De hoofdas Stokrooieweg is onderbroken van 17/06/2019 tot en met 15/07/2019 voor het dwarsend verkeer. DEZE AFSLUITING KOMT ER ZEKER WEL ifv. de aansluitingswerken nieuwe brug. De datums en planning zijn streef- en richtdatums en kunnen door omstandigheden altijd beïnvloed worden.

Ook de doorvaar verbredingen onder de huidige brug zijn in een ver gevorderde eindfase, zodat binnen afzienbare tijd de jaagpaden kunnen hersteld worden.

WELKE HINDER?

Door de onderbreking van de brug is er vier weken geen dwarsend verkeer over het Albertkanaal mogelijk. Om deze onderbreking op te vangen, zijn er omleidingen uitgewerkt voor de verschillende vervoersmiddelen.

Bij het uitwerken van de fietsomleidingen is er gekeken naar de verplaatsing van kern naar kern.

GEMOTORISEERD VERKEER

omleiding gemotoriseerd verkeer

Omleiding via N2 > E313 > E314 > afrit circuit Zolder

OPENBAAR VERVOER

omleiding openbaar vervoer
 • Route 35c (Diest – Tessenderlo) en 51 (Hasselt – Heusden ) van De Lijn passeren over brug 20
  • 35c: rijdt niet tijdens de vakantie. In de twee weken buiten de vakantie wordt de route ingekort tot Stokrooie.
  • 51: omleiding via N74 > N72 > Zandstraat > N729

FIETSERS

HOOFDWEG

Omleiding fietsverkeer hoofdas

Tijdens de onderbreking van brug 20 moeten fietsers een omleiding volgen via de Albertkanaalstraat (fietspad) om het Albertkanaal te dwarsen via brug 19 – Overdemerstraat om vervolgens via het jaagpad op rechteroever opnieuw aansluiting te zoeken met de N729.

JAAGPADEN

omleiding brug stokrooie jaagpaden
 • Op linkeroever is de Berkerwinningstraat onder de brug al onderbroken sedert 30/10/2017. Momenteel worden hier kadewerken en grondwerken uitgevoerd waardoor er veel machines opereren op een zeer beperkte ruimte. Hierdoor kunnen we geen veilige doorgang garanderen. De aannemer tracht deze werken zoveel mogelijk te bundelen om daarna terug een tijdelijke fietspad aan te leggen om de doorgang terug te verzekeren.
 • Omleiding jaagpad linkeroever verloopt via de Sint-Amandusstraat > rotonde N729 > Kanaalstraat
 • Op rechteroever zijn de Goorstraat/Kuilbergstraat onderbroken voor autoverkeer. Vanaf maandag 16 april tot begin juni 2018 en tussen juni 2019 en eind augustus 2019 moeten ook fietsers een omleiding volgen.
 • Omleiding jaagpad rechteroever loopt via de Goorstraat > Massingweg > Schotelstraat
  • Opgelet: in deze omleiding zitten twee gevaarlijke oversteken van de N729. Wees hier voorzichtig ondanks de beveiligende maatregelen voor deze oversteek
 • In de periode van april 2019 tot en met juni 2019  (*) maken we de doorgang op het westelijk deel van het jaagpad mogelijk met behulp van een veilige corridor. We bouwen deze corridor met behulp van verlichte fietscontainers.

(*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

OMWONENDEN

brug stokrooie omleiding omwonenden

Onderbreking brug 20

De omleiding vanuit Kuringen loopt via de Gebrandesrtaat > R71/singel > N2 > E313

Onderbreking Berkerwinningstraat

De Berkerwinningstraat is onderbroken van 17/06/2019 tot en met 15/07/2019 (*).

 • Bedrijven en omwonenden blijven bereikbaar vanuit Stokrooie centrum via de Sint-Amandusstraat en de Albertkanaalstraat.
 • Wegrijden kan via de Albertkanaalstraat en de Overdemerstraat.
 • Lokaal zwaar verkeer (Van Helmont – Gedimat & Baldewijns)
  • Éénrichtingsverkeer in Sint-Amandusstraat (vanuit rotonde N729 > Albertkanaalstraat)
  • Vrachtwagens die de bedrijven verlaten rijden verplicht richting Albertkanaalstraat > Gebrandestraat > R71 > N2

(*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.