Update werken Domein Bovy

Update werken Domein Bovy

13/01/2024

Beste bezoeker van Domein Bovy

 

Het nieuwe jaar is ingezet en ook in 2024 zitten we niet stil. Graag geven we een update van de lopende, de uitgevoerde en de geplande onderhoudswerken.

We pasten samen met vrijwilligers een speciale beheertechniek toe op de meidoornhaag aan de dierenverblijven. Deze haag werd namelijk gelegd. Na WOII verdween dit oude ambacht van het leggen of vlechten van hagen omdat landbouwers steeds meer gebruik maakten van prikkeldraad en schapendraad.

Het vlechten van hagen werd vroeger vaker toegepast omdat gevlochten hagen een zo goed als ondoordringbare groene buffer vormden om ongewenste bezoekers buiten en het eigen vee binnen te houden. Maar gelegde hagen vormen een ecologische meerwaarde en zijn ook een landschapsbepalend element. Op termijn zullen meerder hagen op het domein zo gelegd worden. Daarom dat in de loop van de komende weken meer dan 500 m meidoornhaag op het domein zal aangeplant worden zoals o.a. aan de schapenweides. Meer info over dit ambacht vind je op https://www.goedgelegd.be/.

 

Naast plantwerken zullen grachten worden geruimd, krijgen fruitbomen een snoeibeurt, wordt het knuppelpad aan de visvijver volledig vervangen en wordt de moerasvijver tijdelijk droog gelegd om de vijver visvrij te houden ten voordele van aanwezige fauna zoals de boomkikker.  Tenslotte zijn er ook verschillende kapwerken bezig. Langs de St. Jobstraat worden de zwarte elzen uit veiligheid gesnoeid en ter hoogte van de St. jansvijver zal een hakhoutbosje terug in hakhout gezet worden. Deze hoofdzakelijk zwarte elzen en wilgen zullen in de loop van de lente terug uitschieten. Enkele dode bomen zullen ecologisch geveld worden uit veiligheidsoverweging. De aanwezige oude “veteraanbomen” blijven uiteraard staan. Sommige zones zullen tijdelijk ontoegankelijk zijn en we vragen ook om dit te respecteren zowel voor uw eigen veiligheid als de veiligheid van de arbeiders die de werken uitvoeren. Onze excuses voor eventuele ongemakken.

 

Deze onderhoudswerken worden gecoördineerd en opgevolgd door het RLLK in samenwerking met de gemeente Heusden Zolder en zijn een onderdeel van het goedgekeurde beheerplan van het domein.

Meer info bij RLLK, Peter Roosen en Valerie Persoons, 011 78 52 59 of info@rllk.be

Informatie: Peter Roosen