Overlijdensbericht Ludo Steemans

Overlijdensbericht Ludo Steemans

02/05/2022

Ook via deze weg willen wij, Dorpsraad, BHV, Dorpsbelangen en redaktie onze steun betuigen aan de familie en vele vrienden van Ludo.

De redaktie