Mobiliteit in Bolderberg: 3de participatiesessie

Mobiliteit in Bolderberg: 3de participatiesessie

23/06/2021

In 2020 zijn we samen met de inwoners van de bloemenwijk een participatie-traject opgestart, met als doel een verkeersveilige en leefbare wijk.

Tijdens 2 werksessies werkten we via de LaMA-methode in co-creatie met de buurtbewoners concrete maatregelen uit die bijdragen aan de volgende uitdagingen:

  • Hoe maken we van de hele Bloemenwijk een aangename en rustige woonwijk zonder sluipverkeer?
  • Hoe creëren we veilige en kindvriendelijke fietsverbindingen tussen de school, sportclub, jeugdbeweging en de verschillende woonkernen in Bolderberg?

Intussen werden heel wat maatregelen met voorlopige materialen ingericht. Daarnaast werkte het lokaal bestuur met verschillende partners en een ontwerper verder aan een structurele inrichting van fietsoversteekplaatsen en verbeterde fietspaden in de Zandstraat.

We stellen graag onze plannen voor tijdens een online sessie op woensdag 30 juni van 19.30 tot 21 uur.

Voor een goed verloop willen wij u vragen om op voorhand in te schrijven diegene die uitgenodigd zijn perbrief en mail via www.heusden-zolder.be/participatie waarna u de dag ervoor per e-mail een link zal ontvangen voor deze online sessie.

U krijgt deze e-mail omdat u eerder heeft deelgenomen aan één van de werksessies. Daarnaast ontvingen alle bewoners van de bloemenwijk, Zandstraat en De Slogen deze middag een uitnodiging per brief (zie als bijlage).

 

info mobiliteitsambtenaar lokaal bestuur

de redactie bolderberg.be