Mobiliteit in Bolderberg: 3de participatiesessie

Mobiliteit in Bolderberg: 3de participatiesessie

23/06/2021

In 2020 zijn we samen met de inwoners van de bloemenwijk een participatie-traject opgestart, met als doel een verkeersveilige en leefbare wijk.

Tijdens 2 werksessies werkten we via de LaMA-methode in co-creatie met de buurtbewoners concrete maatregelen uit die bijdragen aan de volgende uitdagingen:

  • Hoe maken we van de hele Bloemenwijk een aangename en rustige woonwijk zonder sluipverkeer?
  • Hoe creëren we veilige en kindvriendelijke fietsverbindingen tussen de school, sportclub, jeugdbeweging en de verschillende woonkernen in Bolderberg?

Intussen werden heel wat maatregelen met voorlopige materialen ingericht. Daarnaast werkte het lokaal bestuur met verschillende partners en een ontwerper verder aan een structurele inrichting van fietsoversteekplaatsen en verbeterde fietspaden in de Zandstraat.

We stellen graag onze plannen voor tijdens een online sessie op woensdag 30 juni van 19.30 tot 21 uur.

Voor een goed verloop willen wij u vragen om op voorhand in te schrijven diegene die uitgenodigd zijn perbrief en mail via www.heusden-zolder.be/participatie waarna u de dag ervoor per e-mail een link zal ontvangen voor deze online sessie.

U krijgt deze e-mail omdat u eerder heeft deelgenomen aan één van de werksessies. Daarnaast ontvingen alle bewoners van de bloemenwijk, Zandstraat en De Slogen deze middag een uitnodiging per brief (zie als bijlage).

 

Vrije basisschool Bolderberg: het opzetten van een fietspooling..

22/06/2021

Onze school, dorpsraad en de fietsersbond van H-Z hebben de 'koppen' bij elkaar gestoken en werken zeer constructief aan het opzetten van een fietspooling in functie van de veiligheid van onze fietsende schoolkinderen. En we vragen jullie medewerking...

Beste Bolderbergenaren,

Vanuit onze Vrije Basisschool Bolderberg zijn we op zoek naar vrijwilligers die een fietsgroepje kinderen willen begeleiden naar school. Alsook na schooltijd vragen we om de kinderen terug naar huis te begeleiden.

Als voorbeeld nemen we de fietspooling van Viversel die al een tijdje goed draait. druk op lees meer om de constructieve en mooie videofilm hierover te raadplegen.

We zouden graag twee fietspoolgroepen hebben :

Groep 1 : vanaf het kanaal/ Sint-Jobstraat en de wijk rond Bovy.

Groep 2 : De bloemenwijk, Zandstraat/Heidestraat.

In de periode vanaf 1 september tot aan de herfstvakantie en vanaf de paasvakantie tot het einde van het schooljaar willen we graag 2 à 3 dagen per week als start actief gebruik maken van de fietspool. Met de bedoeling vanaf 1 september 2021 van start te gaan. En dus, de donkere wintermaanden wordt er veel minder gefietst en doen we niet aan fietspoolen...

Samen met de begeleiders stellen we een vast traject op alsook een vast vertrekuur. De begeleiders krijgen een hesje zodat ze goed herkenbaar zijn. Ook de kinderen dragen een helm en fluohesje.

Het grote voordeel van een fietspool is dat de kinderen goed en veilig begeleid worden van en naar school.  Zo leren kinderen ook het verkeer kennen onder begleiding van een volwassene om later een veilige weggebruiker te worden.

Voel jij je geroepen om de fietspool te begeleiden (vrije keuze welke dag  jou past), neem dan zeker contact met ons op. Of met de voorzitter dorpsraad Ludo Steemans 0475/45 44 39.

Vrije Basisschool Bolderberg  011 / 25 44 35

Op naar een veilige schoolomgeving,

Team Vrije Basisschool Bolderberg

De dorpsraad

De fietsersbond H-Z

 

Vrije basisschool Bolderberg: het opzetten van een fietspooling..
Bolderberg: waterleidingproblemen Vrunstraat/Kluisstraat/Averbodeshof

Bolderberg: waterleidingproblemen Vrunstraat/Kluisstraat/Averbodeshof

22/06/2021

Wat we de laatste maanden gemerkt en ondervonden hebben was dat er het laatste jaar een 4-tal onderbrekingen waren in de watervoorziening veroorzaakt door een breuk in het leidingnet langs de Vrunstraat. Vooral in de zone dienst toerisme.

vanuit de dorpsraad hebben we contact gehad met gemeente en de watergroep, en is gisteren heeft de watergroep aan de gemeente medegedeeld dat dit waterleidingstraject vernieuwd en ontdubbeld gaat worden. Studie en ontwerpplannen worden opgestart en men verwacht onder voorbehoud start der werken eind 2021.

Marcel Gijbels begroeting & laatste eerbetoon

Marcel Gijbels begroeting & laatste eerbetoon

22/06/2021

Marcel Gijbels 1937 - 2021 is niet meer...

Het afscheid heeft, naar wens van de overledene, plaats in familiale kring.

U kan Marcel een laatste groet brengen in aanwezigheid van zijn familie in het Funerarium Witters en Baers, Inakker 108, 3550 Zolder op woensdag 23 juni 2021 van 18.30 tot 19 uur.

Medeleven: Familie Gijbels-Theunis, Averbodeshof 17, 3550 Heusden-Zolder.

Online condoleren: www.begrafenissen-wittersenbaers.be 

Het volledige aankondigingsbericht vindt je onder deze knop

 

Vrije basisschool Bolderberg: een schoolreis... op de school

21/06/2021

Waauw, zoveel leuke springkastelen op de speelplaatsen, klauter-klim en glijtoestanden hebben de meeste kinderen nog nooit samen gezien. Zelfs de allerkleinsten hebben hun eigen aangepaste kastelen.

Hoe komt dat nu ? Wel, een traditionele schoolreis zoals die elk jaar op het programma staat is door de nog steeds heersende coronaplaag een moeilijk gegeven. Dus besloot directrice Annette Palmers samen met haar lesgevend team om de school te gebruiken als schoolreis... Namelijk de reis van het één luchtkasteel naar het andere klimornament. En het leuke is dat deze plezierige zaken de ganse week blijven staan zodat wanneer de kinderen vrij zijn zij hiervan mogen genieten.

Tevens wordt naar het einde van de week toe een heus podium opgebouwd om dan vrijdagnamiddag tussen 17.00 en 18.30 uur een heuse kidsband uit te nodigen die de kids gaat trakteren op aangepaste muziek.

Fantastisch leuk toch ?

druk op "lees verder" voor meerdere foto's.

Vrije basisschool Bolderberg: een schoolreis... op de school
Bolderberg; blikseminslag St Jobstraat

Bolderberg; blikseminslag St Jobstraat

20/06/2021

Bij het fel onweer van de voorbije nacht, rond middernacht, is de bliksem ingeslagen in de dubbele woning tegenover het pleintje en de bakker. In het dak is vuur ontstaan en heeft vernielingen aangebracht. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de uitgebrande zone met een zeil tijdelijk afgedekt.

Marcel Gijbels; overleden

Marcel Gijbels; overleden

19/06/2021

Gisteren vrijdag is onze Marcel, Gijbels, van ons heen gegaan en op 83-jarige leeftijd sloot hij zijn boeiend en imponerend leven af in het bijzijn van zijn familie.
Een Bolderbergs monument wijd en zijd gekend, deed alles, rechtdoor, voor zijn dorp. Als jonge meester was hij streng maar rechtvaardig. Niet lang daarna werd hij jarenlang schoolhoofd en stak veel energie in onze school zoals ze nu is.
Ondertussen voetbalde hij, richtte hij de 1ste dorpsraad van H-Z op waarmee Marcel op zijn rechtdoor-rechtaan ons dorp beter deed worden en hij menige politieke kronkel deed rechttrekken.
Als voorzitter volleybal, ik heb hem persoonlijk goed gekend toen ik hier speelde, leidde hij ons naar successen. Het was uniek in deze sportwereld, maar voor Marcel moesten we het met eigen talent en dorpsmensen doen. Hij had zijn principes...
41 jaar leidde hij de dorpsraad, tot hij 3 jaar geleden de fakkel doorgaf aan ondergetekende. Als geburen hadden we regelmatig gesprekjes over allerlei zaken.
Ik vergeet hier uiteraard nog zovele dingen, maar met het grootste respect nemen we afscheid en zal hij ons doen en laten verder stilletjes volgen...
Dag Marcel, goeie vriend, veel respect voor jou...

Vanwege de ganse dorpsraad
Ludo Steemans
Voorzitter dorpsraad

K. Bolderberg FC: start seizoen 2021-2022

19/06/2021

Nieuw voetbalseizoen komt eraan.. nieuwe truitjes.. gezonde ambitie iedereen welkom.. Wij hebben na lange (Corona tijd) enorm zin om te voetballen.

Geef onze club massale ruggesteun, zij verdienen dit. Ondanks de zeer moeilijke afgelopen tijden blijven de bestuursleden naarstig en ambitieus verder werken om zowel de jeugd als de andere toppers maximaal te kunnen laten voetballen. Kom supporteren bij de thuismatchen in de Kluisstraat.

Voor hun programma zie hun website of hun facebookpagina

 

K. Bolderberg FC: start seizoen 2021-2022
Dorpsraad Bolderberg: verslag van vergadering online ter beschikking

Dorpsraad Bolderberg: verslag van vergadering online ter beschikking

17/06/2021

Via de link Dorpsraad Bolderberg online 8 juni 2021 def versie dd 15-06-2021 vindt je het verslag van gehouden online dorpsraad van 8 juni 2021.

Ludo Steemans

Voorzitter dorpsraad

Dorpsraad Bolderberg: full-versie nieuwsbrief Kluizenaer

17/06/2021

Hieronder vindt je de link naar de beknopte full-versie nieuwsbrief Kluizenaer voor de maanden april-mei-jinu 2021.

Deze versie wordt 3-maandelijks rondgedragen naar inwoners die zich daarvoor opgegeven hebben. stuur een mail met jou naam en adres naar kluizenaer1970@gmail.com.

lees hier

Dorpsraad Bolderberg: full-versie nieuwsbrief Kluizenaer