UPDATE 03-08-2020 BIJKOMEND gemeente H-Z mondmaskers overal verplicht !!: en de Aanvullende federale maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

 

UPDATE 03.08

 

Vandaag heeft onze burgemeester een bijkomende uitzondering goedgekeurd voor wie extreem zware arbeid moet verrichten. Bovendien zal ook de gemeenschapswacht-vaststeller mee toezicht houden op de correcte naleving van dit reglement en eventuele overtreders bestraffen met een GAS-boete.

 

UPDATE 28.07.2020

Info vanwege lokaal bestuur Heusden-Zolder:

Vanaf morgen, 29 juli 2020, is het dragen van een mondmasker altijd en overal verplicht op het ganse grondgebied van Heusden-Zolder, behalve:

 • wanneer je je verplaatst met de fiets, de bromfiets of met de auto
 • wanneer je aan het sporten bent. Onmiddellijk na de sportactiviteit zet je je mondmasker terug op: bv. wanneer je van je fiets stapt, tijdens de cooling down of stretching, …
 • wanneer je een medisch attest kan voorleggen.

Het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen tussen 22 uur en 6 uur blijft behouden.

De politie geeft bij overtreding geen waarschuwing geven maar onmiddellijk verbaliseren bij overtreding.

Maar toch deze algemene oproep aan iedereen: HOU U AUB AAN DE REGELS EN VOORSCHRIFTEN, want als dat niet gebeurd stevenen we weer af naar de te verwachten 2de golf besmette en zieke en stervende mensen met alle gevolgen vandien.... En denk niet , dat geldt niet voor mij... Het geldt voor IEDER VAN ONS ALLEN, jong en oud!

Wees zeker alert in onze gemeente H-Z, waar de besmettingen afgelopen dagen plots de hoogte ingeschoten zijn.

Ludo Steemans, voorzitter dorpsraad Bolderberg.

Voor de aanvullende federale maatregelen klik op "lees verder".

 

UPDATE 03-08-2020 BIJKOMEND gemeente H-Z mondmaskers overal verplicht !!: en de Aanvullende federale maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus
Circuit Zolder: het vroegere ven binnen de omloop door Marcel Gijbels

Circuit Zolder: het vroegere ven binnen de omloop door Marcel Gijbels

Het intussen dichtgegooid ven in 1990 binnen de omloop.
Het ven moest wijken voor de inrichting van motorcrossen binnen het circuit. 't Was gelegen binnen de kanaalbocht, onderaan de Galgenberg. In 1940 vond Remie Beenaers uit Heusden aan de rand van dit ven voorwerpen uit het mesolitisch tijdperk ( 6000 tot 4000 voor JC ), 5 gewone krabbers, 2 krabbers van rolstenen, 1microliet, 1 driehoekige pijlpunt en 2 rechte pijlpun­ten.
Enige sporen in Bolderberg en Viversel van onze eerste bewoners, ronddtrekkende jagerstammen....
Lokale en nationale aanpak om de heropflakkering van het Coronavirus af te remmen; 23-07-2020

Lokale en nationale aanpak om de heropflakkering van het Coronavirus af te remmen; 23-07-2020

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

- Op markten, rommelmarkten en kermissen,

- In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;

- In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;

- In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

Wil je nog meer weten, klik op deze link: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/lokale-en-nationale-aanpak-om-de-heropflakkering-van-het-coronavirus-af-te-remmen

 

Averbodeshof is gedeeltelijk speelstraat: update 24-07

UPDATE 24-07: 

Effe ter verduidelijking. Voertuigen die in Averbodeshof en Pastoor Oomsstraat moeten zijn mogen zeker "STAPVOETS" doorrijden. Alvast bedankt aan al de buren die dit netjes doen waardoor alle kinderen veilig kunnen spelen. Er zijn blijkbaar toch een aantal klachten. Zo zou er soms een fiets of dergelijke in het midden van de weg staan. Wij proberen permanent toezicht te voorzien en wijzen de kinderen hierop. Ook zijn de borden niet duidelijk waardoor soms bestuurders niet door durven rijden. Ik heb hiervoor contact gehad met de gemeentelijke werkplaatsen. Er zal een onderbord "uitzonderlijk plaatselijk verkeer" bijgeplaatst worden. Indien er nog opmerkingen zijn mag men ons altijd aanspreken. Vriendelijke groeten. Andy DMS

Daar er vooraan in het Averbodeshof jongere gezinnen komen wonen zijn zien we uiteraard kleine kinderen die natuurlijk graag buiten spelen in hun vakantie en met het mooie weer. Daar het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om tijdelijk een zone van de straat tot "speelstraat" om te toveren hebben enkele ouders deze aanvraag gedaan en zien we daarvoor bestemde afbakeningen en borden staan van 's morgens tot 's avonds. De ouders maken hierover afspraken wie deze opzet en wegzet. Zelfs kinderen uit het pastoors Oomshof komen regelmatig meespelen. Dus de chauffeurs auto's van het pastoor Oomshof en achteraan Averbodeshof en aangelanden wordt gevraagd om extra voorzichtig te rijden wanneer deze zone afgebakend is en de kinderen aan het spelen of fietsen zijn.

Deze opstelling is aangevraagd voor de periode van 20 juli tot 31 juli en van 17 tot 28 augustus 2020.

Averbodeshof is gedeeltelijk speelstraat: update 24-07
Bolderbergse geschiedenis van Marcel Gijbels: de galgenberg...

Bolderbergse geschiedenis van Marcel Gijbels: de galgenberg...

De Galgenberg, artikel Van Marcel Gijbels

De naam "Galgeneinde", afgeleid van de vroegere galgenberg, is niet zomaar uitgevonden. Een mooie statige straat richting kanaal, maar vroeger was de Galgenberg leguber....

In 1782 werden hier de twee moordenaars van Jan Kellens uit Heusden opgeknoopt. Het waren de laatsten van een lange reeks" gehalsrechtigden" uit heel de regio. We zijn er ooit eens gaan graven met een pikhouweel, maar behalve wat verkleurde plekken van hout geen spoor meer. Later werd hier hotel "De Wijngaerd" gebouwd. Begraven werden deze"ongelovigen" buiten de kerkhofhaag aan het kerkje aan Oud Bolderberg. Op een donkere, mistige avond kan je in de Galgeneinde de gehangenen nog af en toe horen vloeken, als je goed luistert.... !

Brasserie Savarin: Weekmenu van 22/07 tem 24/07

 • Dagsoep
 • Americain frietjes
 • Koffie of dessert

€ 14,50 per persoon zonder drank.

Brasserie Savarin: Weekmenu van 22/07 tem 24/07

Scouts Bolderberg: nieuws vanuit het kamp in Peer.

Met de aankomst van de Welpen en de voorlaatste groep van scouting Bolderberg, aangekomen op het prachtige kampeerterrein in Kleine-Brogel.

De eerste leden, de givers en Jin, van scouting Bolderberg zijn reeds van vorige donderdag aangekomen. Ze bouwden reeds een aantal prachtige constructies met hout en touw, sjorren/pionieren zoals wij dat noemen. De jongste leden, de kapoenen, zullen morgenochtend aankomen.

Ook heeft de leiding veel energie gestoken in het coronavirus proof functioneren van alle takken door iedere groep te voorzien van eigen waterkraantjes, eigen toiletten, een eigen afgebakende zone met speelweide. Dikke pluim voor onze groepsleiding Narwal Aboe en Maraboe om dit alles in deze hele moeilijke tijd nog mogelijk te maken voor de 178 deelnemers van Trappers scouts Bolderberg.

Met een kookteam van 11 personen, uitgerust met handschoenen, maskers, face shields en ontsmettingsgellekes en een leidingsploeg van meer dan 30 man proberen we onze Bolderbergse kinderen een sublieme week te bezorgen.

De omgeving en de zon zijn alvast van de partij en omdat beelden meer zeggen dan woorden vind je hier bijgevoegd een aantal sfeerfoto's van op ons kampterrein.

Zondag worden alle leden weer opgehaald door hun ouders...

Vele groeten van scouting Bolderberg aan de andere Bolderbergenaren.

Klik op "lees verder" voor sfeerfoto 's op kamp...

Scouts Bolderberg: nieuws vanuit het kamp in Peer.
Domein Bovy: boeken- & platenbeurs zat 8 augustus AFGELAST !

Domein Bovy: boeken- & platenbeurs zat 8 augustus AFGELAST !

Wegens de corona ontwikkelingen van de afgelopen dagen heeft bistro Bovy, De Winning na advies lokaal bestuur beslist om deze boeken- en platenbeurs NIET te laten doorgaan op 8 augsutus. Waarvoor onze excuses.
Circuit Zolder: burenbrief, info circuit

Circuit Zolder: burenbrief, info circuit

Beste buren,

Laten we om te beginnen onze bezorgdheid uitdrukken om jullie gezondheid en algemeen welzijn. We hopen van harte dat u van leed gespaard bleef. Ook in de bubbel van Circuit Zolder voelen we heel sterk de impact van de coronacrisis en hopen we, samen met u, dat de zwaarste hindernissen achter ons liggen.

Tijdens de eerste weken van verplichte sluiting hebben we geprobeerd de economische schade te beperken door de voorziene renovatiewerken op de piste eerder aan te vatten. We mogen tevreden zijn met het resultaat, dat bewijzen ook de talrijke positieve commentaren na individuele oefenritten. Maar dat het volledig stilleggen van de verhuur van ons circuit en vooral van de eventlocaties zwaar weegt op onze werking, daar moeten we geen tekening bij maken.

Ons mannetje staan

Zo vindt het vertrek van onze directeur Sven Pribylla in heel andere omstandigheden plaats. Dé openingsrace van het seizoen, de DTM, zou op de vernieuwde piste de bekroning van zijn carrière geweest zijn, zoals een vuurwerk na een lang feest. Die spectaculaire opener zou ook de bevestiging zijn geweest van de inzet van heel het personeel én een mooie wissel van de wacht, met uitzicht op een prima voorbereid seizoen met een breed aanbod over alle disciplines. Helaas besliste Covid-19 hier helemaal anders over. Het vuurwerk werd een brandhaard van onzekerheid met het personeel zo goed als volledig in tijdelijke werkloosheid. En terwijl alle circuits in Europa hun seizoen alsnog probeerden te redden, moesten we als Omloop in die moeilijke omstandigheden ons mannetje staan.

Op dit moment zijn er gelukkig opnieuw activiteiten op het domein, weliswaar onder strikte beperking zoals in het aantal deelnemers.

Maar zoals altijd zijn we blijven vechten voor het bestaan van het Circuit en is er hard gewerkt om een nieuwe kalender samen te stellen. Daarbij hebben we geprobeerd om alle series alsnog een plaats te geven en hebben we ons soepel opgesteld om in de markt te blijven voor de volgende jaren.

Nieuwe directeur Harry Steegmans

De aansturing van de toekomst is ondertussen verzekerd met de komst van Harry Steegmans als nieuwe algemeen directeur. Harry is geen onbekende van ons Circuit.  Als piloot heeft hij er met passie talloze rondjes gereden. Naast die band als racer heeft Harry ook de commerciële ervaring. We zijn ervan overtuigd dat Harry de juist persoon is om er met het hele team terug in te vliegen. En vliegen gaan we zeker doen met een goed gevuld najaar. Voor de sport maar uiteraard ook om met toonbare resultaten het jaar af te sluiten.

De nieuwe kalender (onder voorbehoud van wijzigingen)

De herschikte kalender vindt u hieronder terug. Of alles nu met of zonder publiek zal gereden worden, blijft ook voor ons grotendeels een vraagteken. We hopen alvast dat velen zullen meegenieten van de mooie events met voor de eerste maal een speciale wintereditie van het koningsnummer, ‘onze’ 24 Hours of Zolder. We nodigen jullie als buren graag uit om deze vernieuwde editie samen met ons te beleven.

Voor DTM hebben we vorig jaar gewerkt met een mobiliteitsplan met de bedoeling dit te kunnen uittesten bij een nog ruimer bezoekers aantal. Dat grotere bezoekersaantal zal op dit moment zo goed als zeker niet aan de orde zijn. De DTM-piloten rijden in de nieuwe kalender met een beperking van de nevenreeksen en evenmin animatie. We hopen stiekem dat we alsnog een beperkt aantal bezoekers mogen ontvangen. Dit wordt vervolgd.

Met veel sportieve buren groeten,

Het voltallige team Circuit Zolder

klik op "lees verder" en vind je de kalender on voorbehoud tot eind dit jaar, behoudens wijzigingen

Scouts Bolderberg: met in totaal 172 deelnemers op kamp in Peer.

De leiding van de Scouts Bolderberg is afgelopen donderdag 9 juli gestart met het inladen van de containers en zijn vertrokken maandag 13 juli op voorkamp in Peer. In totaal gaan de Scouts Bolderberg met 30 leiding op kamp. De oudste leden Jin (12 leden) en Givers (32 leden) vertrekken 16 juli aan het lokaal met de fiets richting het kampterrein. De Jonggivers vertrekken 18 juli en zijn met 27 leden, ook met de fiets.
De welpen en kapoenen vertrekken respectievelijk op 19 en 21 juli, maar zij spreken meteen af aan ons kampterrein. Ze zijn met 34 en 26.
Als laatste zijn er de kookouders zij zijn met 11 en komen ook vanaf de 16de op kamp.
Het kamp duurt voor de leden tot 26 juli. Het nakamp voor de leiding duurt nog tot de 29ste Juli.

meer foto 's klik op "lees verder".

Scouts Bolderberg: met in totaal 172 deelnemers op kamp in Peer.