Contactopvolging, hoe werkt dat ?

Contactopvolging, hoe werkt dat ?

12/05/2020

Contactopvolging houdt in dat er wordt onderzocht met wie een drager van Covid-19 in contact kwam. Als we deze personen snel opsporen, kunnen we hen informeren over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus. Op die manier kan hij/zij goed op de persoonlijke hygiëne letten en helpt iedereen mee aan het vertragen van het coronaviru

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.

Toch is er voorzichtigheid geboden daar er nu reeds misbruiken zijn. Wees alert wanneer je gecontacteerd wordt, zelfs de telefoonnummer kan vervalst zijn, en vooral naar het soort vragen die gesteld worden. Wanneer men jou vraagt wanneer je thuis bent en niet, jou bankgegevens, rijksregisternummer, enz zijn dit oplichters. NIET OP INGAAN!

klik op "lees verder" voor de procedure van contactopvolging info van https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

 

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.

Contactopvolging houdt in dat er wordt onderzocht met wie een drager van Covid-19 in contact kwam. Als we deze personen snel opsporen, kunnen we hen informeren over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus. Op die manier kan hij/zij goed op de persoonlijke hygiëne letten en helpt iedereen mee aan het vertragen van het coronavirus.

Deze methode voor contactopvolging is niet nieuw. Deze preventieve methode wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding te beperken van ziektes zoals meningitis of mazelen. Contactonderzoek in België is een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen. De basisreflexen zijn:

 • Was regelmatig je handen
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke sociale contacten
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen

Ik heb zelf COVID-19-symptomen

 1. Heb je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid, dan kan je drager zijn van het coronavirus.

  • Blijf meteen thuis.

  • Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven. Als de huisarts vermoed dat je Covid-19 hebt, zal hij je verwijzen voor een test, of eventueel die test zelf afnemen. Ook je telefoonnummer zal gevraagd worden.

  • Je laat deze test best doen zodat jij en je arts meer zekerheid hebben of je al dan niet besmet bent met Covid-19.

  • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).

  • Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

  • Je huisarts of de arts die de test afnam verwittigt de bevoegde instanties zodat de contactopvolging snel kan opstarten.

 2. Een medewerker van de overheid belt je op. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

  • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.

  • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.

Ik ben mogelijk in contact gekomen met iemand die drager is van Covid-19

Ben je in contact gekomen met iemand die nu mogelijk ziek is? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Wat vragen we je om te doen?

 • Isoleer je 14 dagen thuis.

 • Ontsmet regelmatig oppervlakken die vaak worden aangeraakt zoals klinken, kranen, de tafel en verlucht geregeld de ruimte.

 • Bedek je neus en mond (bijvoorbeeld met een mondmasker).

 • Je mag buitenkomen in je eigen tuin, op je terras en je mag je eigen brievenbus leegmaken.

 • Je verlaat je woning best niet. Voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen mag je naar buiten indien er niemand anders beschikbaar is om je met deze boodschappen te helpen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen. Je ontvangt thuis geen bezoek.

 • Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals koorts of hoesten krijgt.

 • Ben je zorgverlener?

  • Ook dan blijf je best thuis. Als je werkgever dat expliciet vraagt, kan je aan de slag blijven wanneer dit absoluut nodig is voor de dienstverlening en er geen andere oplossingen zijn. Je draagt hierbij wel het nodige beschermingsmateriaal. Hierbij moeten strikte hygiëne- en beschermingsvoorwaarden gerespecteerd worden die je werkgever met jou zal overlopen.
  • De medewerker van de overheid die jou contacteert, zal je waarschijnlijk op regelmatige tijdstippen contact met je opnemen om jouw situatie mee op te volgen.

Ben je slechts kort in contact gekomen met zieke personen of personen die positief testten - bijvoorbeeld in de supermarkt of met een collega die niet naast je zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico. Wat vragen we je om te doen?

 • Beperk zoveel mogelijk je fysieke contacten. Spreek voornamelijk af met familie en vrienden via online toepassingen.

 • Hou de komende 14 dagen voldoende afstand. Let hier extra goed op.

 • Was je handen zeer grondig en vaak.

 • Ontsmet regelmatig oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals klinken, kranen, een tafel en verlucht geregeld de ruimte.

 • Bedek je neus en mond wanneer je je huis verlaat (bijvoorbeeld met een mondmasker). Je kan dus gaan werken of naar school gaan.

 • Bel je huisarts en isoleer jezelf wanneer je symptomen krijgt.

Wat met mijn gegevens?

Uiteraard gaan we op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen we dit?

 • Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

 • We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

  1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum
  2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken
  3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens
 • We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:

  1. het contactcentrum
  2. de gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten
  3. wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.
 • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.

 • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Hoe word ik gecontacteerd?

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.

Bijlagen