Geschenkbonnen middenstandsraad H-Z vervallen dit jaar niet.

Geschenkbonnen middenstandsraad H-Z vervallen dit jaar niet.

08/04/2020

Zoals je wellicht weet zijn de uitgeschreven geschenkbonnen maar 1 jaar geldig nadat je deze aangekocht hebt. Zie de datum die op de bon staat.

Gisterenavond vergaderde het dagelijks bestuur van de Middenstandsraad (uiteraard online). Er werd vooral gezocht naar initiatieven om de lokale handel te promoten. In deze tijden meer dan nodig!

Een eerste maatregel die de middenstandsraad nam komt zeker al ten goede aan de mensen die nog in het bezit zijn van de gemeentelijke geschenkbonnen.  Er werd afgesproken dat de bonnen die dit jaar ergens zouden vervallen automatisch geldig blijven tot eind van het jaar.

Willen we onze dorpen levendig houden met winkels en horeca dan is het nodig om zo veel mogelijk lokaal te kopen en te consumeren. Nu, maar ook als de beperkende maatregelen opgeheven worden.

Het team lokale economie heeft alvast een oplijsting van winkels en horeca zaken gemaakt die ofwel open (mogen) zijn ofwel online bereikbaar zijn. https://www.heusden-zolder.be/handelszaken Anderen leveren met plezier, en op een veilige manier aan huis na een simpel telefoontje.  

In de loop van volgende dagen / weken worden de ideeën afgetoetst op (financiële) haalbaarheid en of de kosten opwegen tegen de effecten die ze kunnen genereren.  Welke initiatieven uiteindelijk verder uitgewerkt worden maken ze later bekend.

 

 

info middenstandsraad H-Z

De redactie bolderberg.be  LS