Vrunstraat buurtwerking bestaat 40 jaar

Vrunstraat buurtwerking bestaat 40 jaar

26/03/2020

Velen hebben de banner gezien bij het in/uitrijden van de Vrunstraat en vragen zich misschien af wat de betekenis hiervan is, waarvoor staat het.

Het is ooit begonnen met 4-kamp waar wij als groene wijk een hechte band hebben gesmeed tijdens het vele oefenen en wij waren nog jong en vol vitaliteit en zo ontstonden er ook andere activiteiten buiten 4-kamp. Nieuwkomers werden welkom geheten met een boompje te planten en een pintje te drinken. Er werden huwelijksverjaardagen gevierd. Maar op een gegeven moment werd het allemaal een beetje te veel en daarom werd besloten om op 14 februari 1980 samen te komen in de voetbalkantine van de KWB achter Fons Philtjens. Van de 54 gezinnen die er toen woonden waren er 52 aanwezig en daar is toen besproken wat wij als buurt verder zouden doen, ook is er toen een werkgroep gekozen en was de buurtwerking een feit. Door de jaren heen hebben allerlei activiteiten plaats gevonden, gaande van wandelingen, zoektochten, picknickwandelingen, bus uitstappen, fietstochten, St Maartensvuur, petanqueavonden,  familienamiddagen, avondwandelingen, uchteren en niet vergeten nieuwe buren verwelkomen en natuurlijk feesten, maar ook mensen na het overlijden van een dierbare even gaan troosten.

In de beginjaren waren hier meer dan 65 kinderen onder de 12 jaar en de straat werd vernieuwd een beetje breder en rechter wat de snelheid in de hand werkte. Voor de veiligheid van onze kinderen werd er een werkgroep verkeer in het leven geroepen. Na 42 maanden van hard labeur en erkenning door de Koning Boudewijnstichting stelde de gemeente ons de huidige snelheid verlagende elementen voor of niets. De verkeersveilige Vrunstraat, de eerste in Vlaanderen, werd plechtig ingehuldigd op 3 november 1984. Ons embleem, het manneke, is gemaakt door Paul Joris, beeldhouwer-kunstenaar uit Bolderberg.

Jaarlijks doen wij verschillende activiteiten voor jong en oud met de bedoeling de buren samen te brengen om elkaar beter te leren kennen en waar het kan te helpen. De banner is een ontwerp van Luc G. Dit jaar staat er nog wat te gebeuren als het toegelaten is, maar afsluiten doen wij in december met een groot feest.

info Louis Hauquier

de redactie bolderberg.be LS