Bolderberg: de participatieraad werkt na een 2de sessie op di 11-02-2020, en komt tot mogelijke oplossingen

Bolderberg: de participatieraad werkt na een 2de sessie op di 11-02-2020, en komt tot mogelijke oplossingen

13/02/2020

Persbericht gemeente H-Z.

Samen zoeken naar oplossingen

Op dinsdagavond 11 februari vond in Bolderberg de tweede werksessie plaats van het participatietraject. Inwoners gingen samen op zoek naar oplossingen voor een verkeersveilige buurt. Hierbij stonden de vragen ‘Hoe maken we van de hele bloemenwijk een aangename en rustige woonwijk zonder sluipverkeer?’ en ‘Hoe creëren we veilige en kindvriendelijke fietsverbindingen tussen de school, sportclub, jeugdbeweging en de verschillende woonkernen in Bolderberg?’ voorop.

Tijdens deze tweede sessie werkten de aanwezigen verder op de verschillende ideeën van het voorgaand overlegmoment en tekenden ze verdeeld in verschillende werkgroepen concrete ontwerpen uit. Op het einde van de avond werden de voorstellen uit de verschillende werkgroepen samengebracht tot een samenhangend verkeersplan, met maatregelen voor de hele wijk.

Over onderstaande maatregelen was er een algemene consensus:

 • Aan elke toegangsweg tot de woonwijk wordt een poorteffect gecreëerd zodat het duidelijk is dat je hier niet zomaar doorrijdt als je er niet moet zijn.
 • Invoeren Zone 30 en enkel plaatselijk verkeer in de hele bloemenwijk
 • Afremmen van het verkeer door wegversmallingen op strategische plaatsen op de sluiproute en fietsroutes naar school
 • De Irislaan zal opgedeeld worden in een strook voor auto’s en een strook voor fietsers en voetgangers.
 • De school-fietsroute wordt geaccentueerd door bordjes langs de weg en markeringen op het wegdek.
 • Inrichten van fietsverzamelpunten waar schoolkinderen kunnen samenkomen en onder begeleiding verder kunnen rijden.
 • Er wordt een beveiligde oversteekplaats voorzien in de Zandstraat ter hoogte van De Slogen.
 • In de Zandstraat wordt een poorteffect gecreëerd voor het verkeer komende van Zonhoven.
 • Het fietspad in de Zandstraat wordt geaccentueerd en afgeschermd van de rijbaan.

De verschillende maatregelen krijgen een testfase van zo’n 4 maanden. Het lokaal bestuur richt alles in met verplaatsbare materialen, om zo bij te sturen waar nodig. Na evaluatie wordt een definitieve inrichting voorzien. Dankzij deze manier van werken komt er binnenkort een gedragen en goede oplossing inzake verkeersveiligheid.

Ervaring secretaris en voorzitter dorpsraad die avond:

Dinsdagavond 11 februari is de 2de sessie van de participatieraad mobiliteit rond de Irislaan en veilig fietsverkeer doorgegaan in onze Witte zaal met de deskundige begeleiding van de organisatie LAMA, die ervaring hebben in dit soort van mobilieitsproblemen, en onze mobiliteitsambtenaar Yuri Alders en medewerker Ann Cardinaels.

Een 50-tal participanten waren aanwezig tegenover een 70-tal bij de 1ste sessie van 23 jan.

Nadat bij de 1ste sessie voorkeuren aangegeven werden door de toenmalige aanwezigen werden deze voorstellen geanalyseerd door de mensen van Lama en als start gebruikt 2de sessie.

Er waren 3 hoofdthema ’s waarrond de deelnemers nu dienden te brainstormen en tot echte voorstellen op tafel dienden te komen.

 1. Veilig fietsen richting school.
 2. Bannen sluipverkeer woonwijken en matigen snelheden toegangswegen en aansluiting Zandstraat / St Jobstraat.
 3. Gezellig en samen leuk wonen in Bolderberg, woonwijken.

Na een grimmige start werden de tafels gevuld met aparte participanten ifv. bepaalde assen door Bolderberg; Zandstraat, Wolverik, Bloemenwijk, Irislaan/Heidestraat, De Slogen.

Na gezonde discussies werden elkaars voorstellen voorzien van commentaar en bijgestuurd, waarna per tafel een spreker de voorstellen deed en bijgestuurd door de aanwezigen en de deskundige mensen.

Finaal vatte Yuri Alders alles gevat samen en sprak met de participanten af welke testen er gaan uitgevoerd worden en hoe lang.

En Roger en ik, passief, zagen en hoorden dat het goed was. Dat voor- en tegenstanders gelijkgestemden werden, samen naar goede oplossingen zochten en vonden, en er daadwerkelijk ingrepen zullen kunnen en gaan gebeuren. Wat er effectief gebeurd in proefvorm lees je hierboven.

Ludo Steemans,

voorzitter dorpsraad Bolderberg.

info gemeente & dorpsraad Bolderberg