Bestrijden processierupsen...

Bestrijden processierupsen...

29/11/2019

De stad Beringen is gestart met een proefproject voor de bestrijding van de processierupsen, namelijk... door bloembollen te planten die aantrekkelijk zijn voor gaasvliegen, sluipwespen en sluipvliegen die de natuurlijke bestrijders zijn van de processierups. Goed ecologisch initiatief dat door onze schepen voor milieu mogelijk gedragen wordt. Zijn antwoord:

"Over dit voorstel wat betreft bestrijden van processierupsen zullen we dit zeker in acht nemen en verder bekijken binnen onze dienst welke mogelijkheden er zijn en welke maatregelen we verder zullen/kunnen nemen zodoende dat we milieu- en natuurvriendelijker kunnen werken."

 

de redactie & info schepen milieu H-Z