Aan de inwoners van Bolderberg: volksraadpleging maandag 2 december 2019: update 29-11-2019

Aan de inwoners van Bolderberg: volksraadpleging maandag 2 december 2019: update 29-11-2019

06/11/2019

Update 29-11-2019:

Volgend bericht is te lezen op de website van Heusden-Zolder: https://www.heusden-zolder.be/evaluatie-proefopstelling-bloemenwijk 

Om het sluipverkeer in de Bloemenwijk aan te pakken, werd begin juli een tijdelijke proefopstelling geplaatst op het kruispunt van de Irislaan en de Heidestraat. Na een periode van een zestal maanden is het tijd voor een evaluatie. 

Op donderdag 23 januari om 19 uur nodigt het gemeentebestuur de buurtbewoners uit voor een evaluatiemoment in de Witte Zaal te Bolderberg.

We maken van de gelegenheid gebruik om diezelfde avond een participatietraject op te starten, waarbij we buurtbewoners actief laten meedenken naar oplossingen voor de verkeerssituatie in de Zandstraat.

Inwoners van de Bloemenwijk, de Zandstraat en omgeving ontvangen binnenkort een uitnodiging met meer praktische informatie.

Aan de inwoners van Bolderberg. Alle enquètes rond de verkeerssituatie Irislaan die vanaf het begin tot nu in jullie brievenbus terecht gekomen zijn, zijn voor 100 % privé initiatieven, waarbij de dorpsraad van Bolderberg of zijn voorzitter geen enkele deelname of participatie heeft. Wij als dorpsraad distanciëren ons volledig van deze gang van zaken. Eveneens is dit geen initiatief vanuit de gemeente. 

Geachte inwoners van Bolderberg. Maandag 2 december 2019 houden we onze jaarlijkse volksraadpleging in de Witte zaal van 20.00 tot 22.00 uur.

Je bent welkom om ons zaken te melden die een probleem vormen, waarbij we deze als dorpsraad verzamelen en waar nodig doorgeven aan het beleid van onze gemeente. Wij als dorpsraad volgen dit in de tijd op.

Het is niet de bedoeling dat je zaken als geurhinder bedrijven, defecte straatverlichting, huisvuil & recyclage, water, gas en elektriciteit problemen, wegtoestand problemen, wespen, everzwijnen, eikenprocessierups komt melden, daarvoor is een meldpunt op het E-loket van onze gemeente via de link https://www.heusden-zolder.be/ik-wil-iets-melden.

Die avond ontvangen we jullie op een rustige manier waarbij wij als dorpsraad luisteren en noteren. Er zal geen burgemeester of schepen aanwezig zijn.

 update 20-11-2019 Dorpsraad agenda.

 1. Goedkeuring vorig verslag dd 02-09-2019
 2. Kasverslag dorpsraad.
 3. Problematiek irislaan/Zandstraat: proefopstelling & reacties & evaluatie: stand van zaken
 4. Toekomst Bolderberg: oprichting praatcel voor de jongste dorpsraadleden. Voorstel raamtekst voorzitter
 5. Nieuw logo dorpsraad Bolderberg ?
 6. VVDB: Vlaamse Vereniging Dorps Belangen
 7. Het organiseren van een co-vergadering tussen/met de verenigingen & Paula/Roger ivm afstemmen evenementen-organisaties-feesten: goed idee ? En wanneer ?
 8. Verwijderen eikenbomen Reëenlaan: melding brief VZ dorpsraad bij verantw. schepen.
 9. Domein Bovy: na uiteenzetting 7 oktober: stand van zaken.
 10. BIN-groepen: Francis Holsteyns. Wat te melden ?
 11. Probleem K.Bolderberg FC: nieuwe kleedruimten: stand van zaken
 12. Zusterkensplein: stand van zaken ?
 13. Probleem mobilhomes parking Bovy: Danny Poelmans ? Stand van zaken.
 14. Trage wegen: Louis/Leo. Iets te melden ?
 15. Naschoolse kinderopvang: stand van zaken.
 16. Gevaar oversteken Broederspad/St Jobstraat en situatie parking tennis/voetbalplein. Danny Poelmans
 17. Wat met villa mozart: gesprek met nieuwe directrice Bocasa
 18. Hostellerie "de kluis" ? Nieuwe pop-up
 19. Voorbereiding nieuwe school: Annette Palmers
 20. Rondvraag indien nog tijd.

Ludo Steemans & Roger Philtjens

voorzitter en secretaris dorpsraad Bolderberg.

info de redactie bolderberg.be

LS