Aan de inwoners van Bolderberg: volksraadpleging maandag 2 december 2019

Aan de inwoners van Bolderberg: volksraadpleging maandag 2 december 2019

06/11/2019

Geachte inwoners van Bolderberg. Maandag 2 december 2019 houden we onze jaarlijkse volksraadpleging in de Witte zaal van 20.00 tot 22.00 uur.

Je bent welkom om ons zaken te melden die een probleem vormen, waarbij we deze als dorpsraad verzamelen en waar nodig doorgeven aan het beleid van onze gemeente. Wij als dorpsraad volgen dit in de tijd op.

Het is niet de bedoeling dat je zaken als geurhinder bedrijven, defecte straatverlichting, huisvuil & recyclage, water, gas en elektriciteit problemen, wegtoestand problemen, wespen, everzwijnen, eikenprocessierups komt melden, daarvoor is een meldpunt op het E-loket van onze gemeente via de link https://www.heusden-zolder.be/ik-wil-iets-melden.

Die avond ontvangen we jullie op een rustige manier aan aparte praattafels waarbij wij als dorpsraad luisteren en noteren.

Er zal geen burgemeester of schepen aanwezig zijn. Ondertussen loopt de klassieke dorpsraad agenda.

Ludo Steemans & Roger Philtjens

voorzitter en secretaris dorpsraad Bolderberg.

info de redactie bolderberg.be

LS