Oplossing Irislaan & Heidestraat: UPDATE info gemeente van 7 september

Oplossing Irislaan & Heidestraat: UPDATE info gemeente van 7 september

05/07/2019

Update 7 september: proefopstelling Bloemenwijk

Naar aanleiding van verschillende meldingen in verband met sluipverkeer en overdreven snelheid in de Irislaan en de Heidestraat in Bolderberg, kozen onze verkeerskundigen en lokale politie destijds voor een scenario waarbij het doorgaand autoverkeer werd geweerd. Deze beslissing kwam er op basis van eigen tellingen en de tool Flow Check, die gegevens verzamelt op basis van Floating Car Data over een periode van 2 jaar. Uit die cijfers bleek dat er per dag gemiddeld meer dan 1.600 wagens reden in het gedeelte van de Irislaan tussen Zandstraat en Heidestraat. Daarnaast constateerden we dat 35% van de automobilisten te snel reed en dat minstens 50-60% daarvan, doorgaand verkeer was.

De gekozen proefopstelling is zonder twijfel de meest effectieve en garandeert dat de Irislaan een rustige woonstraat met enkel bestemmingsverkeer blijft. Het is dus de bedoeling dat het doorgaand verkeer de verbindingswegen Zandstraat en St-Jobstraat gebruikt. Ondertussen lopen er gesprekken met AWV voor de optimalisatie van het kruispunt Sint-Jobstraat-Zandstraat en zal er dit jaar nog een project worden opgestart. Tot slot bekijken onze diensten op welke manier de snelheid in de Zandstraat kan worden afgeremd en op welke plaats er een oversteekplaats voor fietsers kan komen.

De opstelling mist ondertussen zijn effect niet en toont een grote impact op het verkeer en de leefbaarheid in de Irislaan. Eind 2019 volgt een evaluatiemoment met de buurtbewoners, sturen we bij waar nodig en zorgen we voor een mooie en definitieve inrichting. Het gemeentebestuur bedankt de buurtbewoners alvast voor hun geduld en medewerking.  Samen maken we van de bloemenwijk een verkeersveilige en leefbare buurt.

Info: Team Leefomgeving – 011 80 80 87