Oplossing Irislaan & Heidestraat: info gemeente: update 9 juli

Oplossing Irislaan & Heidestraat: info gemeente: update 9 juli

05/07/2019

Update 9 juli: plaatsing systeemelementen vandaag.

Op deze moment worden betonblokelementen geplaatst zodanig dat het kruispunt Irislaan-Heidestraat anders ingericht wordt zoals hieronder omschreven en volgens de uitwerking mobiliteitscel gemeente H-Z. Voor de fietsers is er altijd een doorrij mogelijkheid. Deze oplossing wordt naar het einde 2019 door de dienst geëvalueerd in overleg met de buurt.

Bericht aan bewoners Bloemenwijk Bolderberg

Na een aantal meldingen over sluipverkeer en overdreven snelheid in de Irislaan en Heidestraat, heeft de gemeente objectieve metingen en tellingen uitgevoerd over een lange periode. Die bevestigden dat er inderdaad een oplossing nodig was, bovendien kwam dit nogmaals tot uiting in het project Route2School in het kader van het Scholenplan.

In overleg met verkeerskundigen en de lokale politie hebben we de situatie bestudeerd en kwamen we tot verschillende scenario’s, elk met hun voor- en nadelen. Op basis van verschillende argumenten hebben we gekozen voor een scenario waarbij het doorgaand autoverkeer in de Irislaan en de Heidestraat wordt geweerd, maar we het kruispunt niet volledig afsluiten, zodat een circulatie binnen de wijk nog steeds mogelijk blijft. Op die manier wordt de situatie effectief aangepakt, creëren we geen verschuivingen van het sluipverkeer naar omliggende straten en is de impact voor de wijk zelf relatief beperkt. Het gevolg is een veiligere en meer leefbare bloemenwijk met enkel nog plaatselijk autoverkeer.

Hierboven vind je een schematische voorstelling van de ingreep.

Eerst zullen we de nieuwe verkeerssituatie testen door middel van een proefopstelling. Deze zal geïnstalleerd worden in de loop van de week van 8 juli, zodat het klaar is als de brug naar Stokrooie terug open gaat. Op het einde van het jaar voorzien we een evaluatiemoment met de buurt en zullen we bijsturen indien nodig. Als de proefopstelling goed wordt bevonden, zullen we met onze diensten bekijken hoe we deze kunnen omzetten in een mooie en definitieve inrichting. Ook hier luisteren we graag naar de bewoners.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking en verantwoord rijgedrag.

Samen maken we van de bloemenwijk een verkeersveilige en leefbare buurt.

info gemeentebestuur