Dorpsraad Bolderberg: Verslag kernvergadering 3 juni 2019

Dorpsraad Bolderberg: Verslag kernvergadering 3 juni 2019

08/06/2019

Verslag dorpsraad Bolderberg van maandag 3 juni 2019

Aanwezig: Steemans Ludo (voorzitter = VZ), Philtjens Roger (secretaris = SECR), Holsteyns Francis, Myny Jaak, Goris Jozef, Myny Jeroen, Martens Jo, Nulens Leo, Hauquier Louis, Gijbels Marcel, Aerbeydt Marie- Paule, Mangelschots Ruben, Veltjen Sabine, Broux Jim.

Afwezig: Dayers Gys.

Uitgenodigd: Palmers Annette, Poelmans Danny,

Verontschuldigd: Hoydonckx Marleen.

1 Uittredend voorzitter Gijbels Marcel zat de laatste vergadering van de dorpsraad voor, de raad bracht een korte hulde aan de voorzitter.

2 Huidig voorzitter Jim Broux heeft zijn ontslag aangeboden als voorzitter door tijdsgebrek, maar blijft wel lid van de dorpsraad. De raad dankt Jim.

3 De dorpsraad stelde een nieuwe voorzitter aan met een eenparigheid van stemmen, namelijk Ludo Steemans.

Ludo stelde volgende kernleden aan tot het dagelijks bestuur: voorzitter: Ludo Steemans, secretaris: Roger Philtjens en raadsleden: Sabine Veltjen, Ruben Mangelschots. Bij afwezigheid kan een ander raadslid deel uitmaken van het dagelijks bestuur.

4  Suzy Joris heeft haar ontslag aangeboden wegens tijdsgebrek, de raad dankt Suzy voor haar jarenlange dienst.

5  Er werden 2 nieuwe leden toegevoegd: Peter Orens en Inge Plessers. Twee nieuwe leden hebben een aanvraag ingediend bij de dorpsraad: Debby Braekers en Karien Windwolders. Zij zijn werkzaam als bestuurslid van de Gezinsbond. Worden uitgenodigd voor de volgende dorpsraad.

De dorpsraad gaat bekijken hoe we de verenigingen en inwoners per groep straten van Bolderberg kunnen bereiken en hun stem laten horen waarbij de dorpsraad dit verder ter harte neemt naar bevoegde instanties toe.

6  Het vernieuwde huishoudreglement werd aangepast en goedgekeurd/ondertekend door de voltallige raad.

7  De dorpsraad gaat een naambordje laten maken om op het pleintje achter het klooster te plaatsen met het opschrift:” Zusterkensplein”, zo blijven de zusters ook verbonden met ons dorp.

8  Er stelt zich een probleem van rietvorming aan de vijvers van Terlaemen. Als dat niet tijdig wordt gemaaid en op het juiste tijdstip zal dit het zicht belemmeren op het Kasteel gezien van op ons sterrenplekje. Er zal een vraag hierover worden gesteld aan de gemeente.

9  Men kent tot ver buiten Bolderberg het ”Kabouter pad” op Bovy. Dit kabouter pad is echter verdwenen. De raad zal overleg gaan plegen met de betrokken diensten van de gemeente. Wij zouden graag op dezelfde plaats als vroeger, in het nieuwe loofbos, een soortgelijk kabouter pad aangelegd zien. De opkuis van dit loofbos is volop bezig. We zullen dit opnemen met Martine Stelten en De Winning.

10  Er stelt zich een probleem met de mobilhomes op de parking aan Bovy. Bij mooi weer staat die vol en is er geen plaats meer voor auto’s. Er is ook een probleem met mobilhomes die er een permanente verblijfplaats van maken en dit kan niet de bedoeling zijn. En er zijn problemen met het lozen van vervuild water en van uitpuilende vuilbakken en zwerfvuil tot gevolg.

Mogelijke oplossingen kunnen zijn:

  1. Plaatsen van borden met de tekst “parking” aan te passen door “ parking enkel voor auto’s” en “parking voor mobilhomes”.
  2. De achterste parkings voor mobilhomes te verplaatsen, weg van de bomen, zodat de parkeerders van mobilhomes voldoende bereik hebben om tv te kijken. De raad zal dit probleem bespreken samen met Danny Poelmans en met de gemeente hoe men hier een normaal gebruik van de parking kan opleggen.
  3. Betaalde toegang en uitgangen? Naar voorbeelden van beheer gaan kijken?

11  Wat de bewegwijzering betreft van bepaalde trage wegen zal verder door Leo en Louis worden opgevolgd.

12 De gelden toebehorende aan de dorpsraad worden beheerd door de voorzitter en secretaris, en de raadsleden worden elke raad hierover gebriefd. Via BNP Paribas fortis, via de filiaalhouder Gregory De Regge uit Bolderberg, wordt hiervoor een zichtrekening geopend. VZ en SECR zijn hier mee bezig.

Volgende vergadering op maandag 2 september 2019 om 20 uur in de Witte Zaal. Voor diegene die niet aanwezig of belet zijn, gelieve VZ of SECR te verwittigen via mail of bellen of bericht sturen.

info Dorpsraad Bolderberg