Dorpsraad Bolderberg: VERSLAG KERNBESTUUR MAANDAG 3 DECEMBER 2018

Dorpsraad Bolderberg: VERSLAG KERNBESTUUR MAANDAG 3 DECEMBER 2018

05/12/2018

VERSLAG KERNBESTUUR MAANDAG 3 DECEMBER 2018

------------------------------------------------------------------------------

1. Afvaardiging politici in de dorpsraad

Met eenparigheid van stemmen werd beslist, zoals in het verleden, dat alle in Bolderberg verkozen politici zullen uitgenodigd worden, ongeacht hun strekking Zij zijn geen lid en hebben geen stemrecht, maar zijn waardevol en noodzakelijk om de dorpsraad achtergrondinformatie te bezorgen over de door ons aangekaarte problemen. De dorpsraad beslist autonoom wie zij uitnodigt

2. De dorpsraad bevestigt nogmaals dat sporthal, jeugdvoetbal en kinderopvang een wezenlijk onderdeel uitmaken van het sociaal weefsel van ons dorp. Het is de taak van de dorpsraad hiermee hun dorp te verdedigen.

3 Bestuurswijziging

Vermits de voorzitter stopt in maart, er geen kandidaat opdook zullen Roger en Marcel gesprekken voeren met de kandidaat, die wij op het oog hebben. De vergadering vroeg Roger een jaar uitstel als secretaris, om de nieuwe voorzitter te begeleiden. Aan Marcel werd gevraagd in de dorpsraad te blijven zetelen. Zo zal het gebeuren.

4 Het zebrapad aan de school is herschilderd en ditmaal op de juiste plaats. Met dank aan de gemeente.

5 Al vier jaar vragen wij een fatsoenlijke nivellering van het grasveldje voor het kerkhof. Als parking, maar ook bruikbaar als speelpleintje voor de scouts. De scouts gaan nog eens een verzoek richten tot het Schepencollege.

6 De dorpsraad verzoekt het schepencollege het verzorgen van de scoutsterreinen in overweging te nemen. De scouts kunnen de gevraagde offerteprijs, zelfs met subsidie van 50% niet betalen. Dit zal voorgelegd volgende vergadering aan de politici.

7.  Roger en ik hadden een afspraak met Regionaal Landschap en gemeente over Bovy

Het verslag volgt hieronder

8. De dorpsraad blijft zich verzetten tegen het verdwijnen van naam “kabouterland”

Het BVL heeft hierover een reportage gevraagd. Volgende vergadering op de dagorde.

  1. Trage Wegen

- Vrunstraat door Vogelsanckbos Hier zullen binnenkort slagbomen geplaatst aan de toegang. Een verhard fietspad wordt een vraag aan de provincie. Kan dus nog wat duren .

-Kraekveldstraat Fietspad naar Boekt achter de kluis

Hier zoekt de gemeente nog naar de geschikte plaats. Kan ook nog wat duren !

Kortverslag van de samenkomst op Bovy met de gemeente en Regionaal Landschap.

Nieuwe verantwoordelijke voor Toerisme Tom Michielsen Directeur van de Muze, verantwoordelijke VVV Toerisme Stelten Martine

Vanaf januari 2019 de verantwoordelijke schepen is Hoydonckx Marleen.

1                   Aan de voorzijde van Bovy (kant Sint Jobstraat) zal alle wildgroei verwijderd worden. Dit is onder tussen al gebeurd.

2                   Er zullen verschillende bomen worden bijgeplant,3 tamme kastanjes,3 à 4 okernoten, 2 wilde kastanjes, er komen ook een paar nieuwe fruitbomen aan de dierenweide, maar deze zullen verder van de weide worden geplant, zodat de dieren geen rot fruit kunnen eten.

3                   De stallingen worden leeggemaakt en opgeruimd en de landbouwmachines zullen voorlopig achter de hooischuur geplaatst worden.

4                   Het zicht op de kleine vijver achter het bakhuis, zal opengemaakt worden zodat dat men een beter zicht krijgt op de vijver. De vijver zal een poel worden voor de boomkikker en andere amfibieën.

5                   De elzenbomen aan de hondenweide zullen voor een deel worden ingekort zodat ze terug kunnen uitgroeien.

6                   In het vroegere kabouterbos zal alle vogelkers verwijderd worden, als ook de varens. Er zullen ook een deel loofbomen worden bij geplant op termijn.

7                   Het hazenpad zal verder worden uitgebouwd met zelfontworpen diertjes gemaakt op de academie, deze figuurtjes worden dan heel fel uit ver groot, er zal op termijn bij iedere figuurtje een bordje geplaatst worden met een verhaal. Dit zal een apart wandelpad worden.

8                   Het witte gebouw op de evenementen weide zal afgebroken worden en terug worden ingezaaid. Dit plein zal gebruikt worden voor allerlei evenementen. Het samensmelten van Cultuur en Toerisme zal heel wat evenementen naar Bovy halen. Dit zal samen gebeuren met het cultureel centrum. Het eerste geplande evenement is “Circus Ronaldo.

9                   Er zal een meidoornhaag worden aangeplant aan de hooischuur en de stallingen.

10              Wij hebben gevraagd om over de naam hazenpad nog eens na te denken.

 

info Marcel en Roge