Kerkgemeenschap federatie Zolder

Kerkgemeenschap federatie Zolder

30/10/2018

info over de vieringen, diensten, activiteiten, ... over de kerkgemeenschap van de Federatie Zolder. Het ontwerp is van onze Pastoor Moderator Giuseppe Di Salvatore.

Een nieuwe kerkelijke website om te koesteren!

De Federatie Zolder heeft een nieuwe website klaar: http://www.federatiezolder.be

Hier kun je info vinden over de Federatie Zolder, over onze parochies.

Heilig Hart - Boekt, Sint-Job – Bolderberg, Sint Quirinus - Viversel, Sint Hubertus-Sint Vincentius - Zolder. Over de pastorale ploeg, de vieringen, de sacramenten en de nodige gegevens van alles wat hierbij hoort

Pastoor Moderator Giuseppe Di Salvatore

Graag ontmoeten we u op één of andere viering en activiteit

Info Lode Beylemans