Bolderberg: parkingplein tussen st Job-La Passione

Bolderberg: parkingplein tussen st Job-La Passione

25/09/2018

Na contact met de bevoegde dienst, kan ik je volgende info meegeven:

In september 2018 organiseerde de gemeente een infovergadering om de werken wat meer toe te lichten.  Omwille van slechte weersomstandigheden werd in het najaar 2018 enkel de betonnen pompput geplaatst.  De werken werden op 27 februari hervat.  Hiervan kregen de omwonenden onderstaand bericht:

Na de rioleringswerken zal de wegenis hersteld worden. De vermoedelijke duur van de werkzaamheden bedraagt 30 werkdagen (is 1,5 maand).  Tijdens de werkuren (van 6u30 t.e.m. 16u30) zal de parking echter niet toegankelijk/bereikbaar zijn omdat omwille van de beperkte ruimte de veiligheid niet kan gegarandeerd worden. Na de werkuren zal de parking gedeeltelijk bereikbaar zijn afhankelijk van waar de werkzaamheden zich op dat moment situeren.

Mogen wij u vragen om tijdens deze werken uw wagen buiten de werkzone te plaatsen en dit van ’s morgens 6.30 tot ’s avonds 16.30 uur. Op deze manier kunnen onze mensen op een vlotte manier hun werken uitvoeren. Voor verdere info kan u steeds terecht bij onze ploegbaas of bij onze werfleiding.

Rekening houdend met de paasvakantie en recente weersomstandigheden worden de werken tegen eind mei afgerond. Deze week is de aannemer bezig met de hoofdriolering, volgende week start hij met de huisaansluitingen. Ook de persleiding vanuit de pompput zal die periode aangelegd worden. Na de huisaansluitingen en de persleiding worden de klinkers teruggelegd.

Mochten er in de toekomst nog vragen zijn, dan kan je steeds bij de werfleiding of bij de balie Grondgebiedszaken (011 80 80 87) terecht.

Afgevaardigde voor de bewoners in de werfvergadering is Ronny Lemmens. Problemen, allemaal naar Ronny.

 

Info gemeente grondgebiedszaken