Dorpsraad: schrijft brief aan schepencollege

Dorpsraad: schrijft brief aan schepencollege

14/09/2018

Bolderberg 11.09.2018

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Geachte…

Betreft : Grasveld voor het kerkhof e.a

  1. Wij zouden uw aandacht willen vragen voor dit grasveld, dat er eerder onverzorgd bijligt. Diepe gaten ontsieren dit pleintje. Een nivellering dringt zich op. Reeds een paar jaar dringen wij hierop aan, maar vinden moeilijk de bevoegde schepen.

Ook een richtingaanwijzer “ Kerkhof” aan de rotonde werd gevraagd. Familieleden van overledenen van rusthuis “Bocasa”, niet van Bolderberg, vragen ernaar.

  1. Het zebrapad aan de school loopt uit op een muur. Eens herschilderen. Het is nu een voorbeeld van hoe het niet moet. Erg opvallend ! Nog wat verbeteringen aan het voetpad, waarvoor onze dank, zijn ook nodig !

Wij begrijpen dat een zware stortbui problemen geeft, maar de inwoners van Galgeneinde en Reeênlaan vrezen dat het aan het onderhoud van de slokkers ligt ( eikels en bladeren )

      3. De dorpsraad vond de gebrekkige voorlichting bij het uitvoeren van werken erg storend

Het kan toch niet moeilijk zijn om de sociale media FB “ gei zet van bolleberg” of de website www.bolderberg, dat door heel Bolderberg gelezen wordt, hiervoor in te schakelen. Wij vinden dit een taak voor de mobiliteitsambtenaar of informatiedienst

Hoogachtend

Namens de dorpsraad

Marcel G    Roger Ph

info DORPSRAAD BOLDERBERG

Correspondentie : dorpsraad.bolderberg@telenet.be

www.bolderberg.be