Bolderberg BPA 2: openbaar onderzoek over een aanvraag stedebouwkundig attest afwijking voorschriften BPA 2

Bolderberg BPA 2: openbaar onderzoek over een aanvraag stedebouwkundig attest afwijking voorschriften BPA 2

22/03/2022

De eigenaar van het 'lotel' langs de st jobstraat heeft een aanvraag ingediend tot een afwijking van de bestemmingszones en voorschriften BPA 2 (08-04-1983) met als doel 3 appartementsblokken te bouwen (urban villa's genaamd).

1 blok met 3 bouwlagen waarvan de bovenste met terugliggende gevels langs de st Jobstraat, 

1 blok met 3 bouwlagen waarvan de bovenste met terugliggende gevels langs de Lambert Hoelenstraat, 

1 blok met 2 bouwlagen tussen de 2 blokken in met uitzicht op de naast-achterliggende tuinen. Zie de situatie op de ingediende voorstelplannen die je kan raadplegen.

Aanliggende buren zijn hiervan op de hoogte gebracht en enkele hebben de dorpsraad verwittigd, die dan de nodige stukken digitaal opgevraagd hebben en onderzocht. Deze kan je zelf digitaal raadplegen via de gemeente en de website www.heusden-zolder.be en ga dan naar "bekendmakingen" & "ruimte omgevingsvergunningen".

U kan telefonisch op 011/80 82 33 of online via https://afspraak.heusden-zolder.be kies "bouwen-inzage van een openbaar onderzoek" een afspraak maken om de aanvraag in te kijken op het gemeentehuis, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.

Vanuit de dorpsraad wordt hiertegen een bezwaarschrift ingediend via de digitale weg. We willen vermijden dat deze afwijking precedenten gaat mogelijk maken in ons dorp Bolderberg.

Je kan nog tot 12 april 2022 opmerkingen, standpunten en bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Je kan dit analoog doen per brief op het volgende adres: college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder, heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder of via de digitale weg omgeving@heusden-zolder.be met ref nummer SA22/001.

Klik op "lees verder" en je vindt het BPA2 plan van 08-04-1983. Het gaat om de bovenste zone van het plan waar is aangeduid waar woningen mogen gebouwd worden langs de st Jobstraat en Lambert Hoelenstraat.

Woensdag 23 maart om 20.00 uur zal de werkgroep 'wonen & bouwen' van de dorpsraad dit toelichten voor de aanliggende buren en diegene die dat wensen in de witte zaal.

Voorzitter dorpsraad Bolderberg

Ludo Steemans

 

de redactie bolderberg.be