TC Bolderberg: nieuw bestuur gezocht

TC Bolderberg: nieuw bestuur gezocht

03/06/2021

Vandaag richten we ze echter met wat weemoed tot jullie, onze tennisleden. Nu de Corona cijfers gunstig evolueren en we het leven allemaal weer langzaam kunnen oppikken, komt ook onze tennisclub weer tot leven. En dat is eigenlijk een understatement, want mede dankzij de nieuwe padelpleinen boomt onze club als nooit tevoren, en groeien onze ledenaantallen nog elke dag. Helaas, en een beetje haaks daarop, willen wij echter aankondigen dat wij als bestuursleden van TC Bolderberg ons mandaat willen neerleggen.

De grootste reden hiervoor is meteen ook vrij simpel te verwoorden: het is op! Wij kunnen als bestuursleden unaniem zeggen dat we niet meer dezelfde energie kunnen opbrengen als die waar we vijf jaar geleden mee aan dit avontuur begonnen zijn. Als (vrijwillige) taken opgaven beginnen te lijken, dan komt de tijd om te bezinnen en de fakkel door te geven aan een nieuw team dat er even enthousiast aan wil beginnen.

Dat wil zeker niet zeggen dat we niet met plezier, en toch ook wel enige trots, terugblikken op de afgelopen vijf jaar. We hebben een club in moeilijkheden weer recht getrokken, ook al was dat misschien niet voor iedereen meteen duidelijk. We hebben geïnvesteerd in verlichting, brandveiligheid en modernisering. En dankzij de sponsordiners voor de jeugd ook alle andere moeilijkheden weten te overkomen en samen met jullie onze club opnieuw op de kaart gezet. Dat was, en is, een plezier om te doen. Als kers op de taart hebben we ons het afgelopen jaar nog eens helemaal gegeven om padel als sport te kunnen introduceren op onze club, wat heel wat voeten (soms letterlijk) in de aarde heeft gehad. Dat werpt uiteraard ook zijn vruchten af, en het is de laatste weken op onze club drukker dan ooit!  

Ons vertrek betekent op geen enkele manier het einde van onze geliefde club. Wij blijven met plezier lid en speler en zullen een volgend bestuur bijstaan waar mogelijk in een overgangsperiode. Onze mandaten als bestuursleden zijn beperkt in de tijd en lopen af op 30 juni 2021.

Op de algemene vergadering, dinsdag 15 juni 2021 om 19u in de Baseline, waartoe alle leden sowieso uitgenodigd zijn, zullen we aangeven dat we deze mandaten niet wensen te verlengen, om zo plaats te maken voor een nieuw bestuur. Kandidaten kunnen zich alvast kenbaar maken, en kunnen op de algemene vergadering dan eventueel al gestemd worden.

Wij willen eenieder bedanken die er samen met ons de afgelopen vijf jaar een plezier van gemaakt heeft om op de club te vertoeven. We laten een club achter in goede financiële gezondheid, met een ledenaantal dat elke dag groeit die staat te popelen om, mede dankzij de nieuwe padelpleinen, helemaal uit haar voegen te barsten. Wij gaan dat succes echter van aan de zijlijn gadeslaan, en maken graag ruimte voor nieuw bloed en nieuwe ideeën!

Met sportieve groet

Het bestuur

info TC Bolderberg