Werken Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen

Werken Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen

17/11/2020

Voorbije maandagavond was er een infosessie online ivm werken Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen.

Klik of deze link en lees het volledige artikel op de website van het AWV, agentschap wegen & verkeer. https://wegenenverkeer.be/werken/terlaemenlaan-vrijliggend-dubbelrichtingsfietspad-met-oversteekplaatsen. Hier vind je ook de voorlopige planning en tijdsduur.

Met een 25-tal belangstellenden vanuit Bolderberg, Boekt, fietsersbond en mensen van het AWV, studiebureau Arcadis en gemeentebestuur H-Z (Lode Schops schepen, Yuri Alders mobiliteitsambtenaar, Paul Byloos) werd het project toegelicht.

Als dorpsraad Bolderberg hebben we volgende bedenking: waarom is er geen mogelijkheid tot participeren geweest vooraf aan zo' n project dat toch belangrijk is voor de inwoners van Bolderberg ? Daar dit project nu een lopende procedure is waarbij invulling, opstelling dossier, aanbesteding reeds gebeurd is ? Een infosessie behelst enkel het mededelen van genomen beslissingen. Er zijn toch redelijk wat opmerkingen geformuleerd gisteravond, wat gebeurd hiermee nog ?

De oplossing om een dubbelrichtingsfietspad met een scheidingsstrook is in dit geval een aanvaardbare oplossing daar het wegverkeer gescheiden wordt.

De oversteekplaats ter hoogte van parking 69 en de Vijverstraat is praktisch opgevat maar de snelheid van het auto- en vrachtverkeer zelfs fietsers die van de Bolderberg richting Boekt naar beneden rijden hebben soms een hoge snelheid waarbij overstekend fietsers of voetgangers in gevaar kunnen komen. Wij als dorpsraad vragen doelgerichte ingrepen om de snelheid voor de oversteekplaats voldoende af te remmen.

terlaemenlaan oversteek P69

Ludo Steemans, voorzitter dorpsraad Bolderberg

de redactie bolderberg.be  LS